« Hiob 19:20 Księga Hioba 19:21 Hiob 19:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zmiłujcie się nademną, zmiłujcie się nademną, aby wżdy wy, przyjaciele moi! boć mię ręka Pańska dotknęła.
2.GDAŃSKA.1881Zmiłujcie się nademną, zmiłujcie się nademną, wy przyjaciele moi! bo ręka Boża dotknęła mię.
3.GDAŃSKA.2017Zlitujcie się nade mną, zlitujcie się nade mną, moi przyjaciele, bo ręka Boża mnie dotknęła.
4.CYLKOWZmiłujcie się, zmiłujcie nademną, wy przyjaciele moi, bo ręka Boska dotknęła mnie!
5.KRUSZYŃSKIZlitujcie się nademną, zlitujcie się przynajmniej wy przyjaciele moi, ponieważ ręka Boża dotknęła mnie!
6.TYSIĄCL.WYD5Zlitujcie się, przyjaciele moi, zlitujcie, bo ręka Boga mnie dotknęła.
7.BRYTYJKAZmiłujcie się, zmiłujcie się nade mną, wy, przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła!
8.POZNAŃSKAZlitujcie się, zlitujcie nade mną, przyjaciele moi, bo ręka Pańska mnie dotknęła.
9.WARSZ.PRASKAZlitujcie się, zlitujcie nade mną, przyjaciele moi, bo dotknęła mnie Boża prawica.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zmiłujcie, zmiłujcie się nade mną, wy, moi przyjaciele, bo dotknęła mnie ręka Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZmiłujcie się! Zmiłujcie się nade mną, wy, moi przyjaciele, bo to Bóg dotknął mnie swoją ręką!