« Hiob 22:19 Księga Hioba 22:20 Hiob 22:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aza nie podcięte jest podniesienie ich, a ostatki ich ogień pożarł?
2.GDAŃSKA.1881Zwłaszcza, iż nie była wycięta majętność nasza, lecz ostatki ich ogień pożarł.
3.GDAŃSKA.2017Nasz dobytek bowiem nie zostaje zniszczony, lecz ich resztkę pochłonął ogień.
4.CYLKOWZaprawdę, unicestwieni przeciwnicy nasi, a pozostałość ich pochłonął ogień.
5.KRUSZYŃSKI"Czyż nie są zniszczeni wrogowie nasi! I bogactwo ich ogień pożarł!"
6.TYSIĄCL.WYD5Czyż nasz przeciwnik nie ginie? A resztę po nich pochłania ogień.
7.BRYTYJKAMówiąc: Oto nasi przeciwnicy unicestwieni, a ich bogactwa pochłonął ogień.
8.POZNAŃSKAOtóż niszczeje ich własne mienie, a bogactwa ich ogień pochłania.
9.WARSZ.PRASKAOto, jak giną nasi wrogowie, oto, jak ogień niszczy ich dobytek!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, nie ma nic, nasi przeciwnicy są unicestwieni, a ich pozostałość pochłonął ogień.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyż nasi przeciwnicy nie zostali zgubieni? Czy tego, co po nich zostało, nie pochłonął ogień?