« Hiob 22:25 Księga Hioba 22:26 Hiob 22:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy w Wszechmocnym rozkoszami opływać będziesz i podniesiesz ku Bogu oblicze twoje.
2.GDAŃSKA.1881Tedy się w Wszechmocnym rozkochasz, a podniesiesz ku Bogu oblicze twoje.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy będziesz się rozkoszować we Wszechmocnym i podniesiesz do Boga swoje oblicze.
4.CYLKOWTak, wtedy rozkoszować się będziesz Wszechmocnym, a podniesiesz ku Bogu oblicze twoje.
5.KRUSZYŃSKIWtedy to we Wszechmocnym złożysz rozkosze swoje, i oblicze swoje ku Bogu wzniesiesz.
6.TYSIĄCL.WYD5bo wtedy rozkoszą twą będzie Wszechmocny, podniesiesz twarz swą ku Bogu,
7.BRYTYJKAWtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze.
8.POZNAŃSKAWówczas Wszechmogący będzie twym umiłowaniem i ku Bogu wzniesiesz swe oblicze.
9.WARSZ.PRASKAWtedy zaczniesz się cieszyć Wszechmocnym i wznosić twoje oblicze ku Bogu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, wtedy będziesz się rozkoszować Wszechmocnym i ku prawdziwemu Bogu podniesiesz swoje oblicze.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy naprawdę On będzie twoją rozkoszą, ku Niemu będziesz wznosił swoje oblicze.