« Hiob 27:7 Księga Hioba 27:8 Hiob 27:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Co bowiem za nadzieja jest obłudnika, jeźli łakomie wydziera, a Bóg nie wybawia duszę jego.
2.GDAŃSKA.1881Co bowiem za nadzieja jest obłudnika, który się w łakomstwie kocha, gdy Bóg wydrze duszę jego.
3.GDAŃSKA.2017Jaka bowiem jest nadzieja obłudnika, choćby zysk osiągnął, gdy Bóg zabiera mu duszę?
4.CYLKOWBo jakaż nadzieja obłudnika, gdy odetnie, gdy wydrze Bóg duszę jego?
5.KRUSZYŃSKIJakaż nagroda bezbożnego, gdy zostanie odcięty, gdy Bóg odejmie duszę jego?
6.TYSIĄCL.WYD5W czym grzesznik ma ufać, gdy skończy, gdy Bóg zabierze mu duszę?
7.BRYTYJKABo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy?
8.POZNAŃSKACzegóż bowiem może spodziewać się grzesznik, gdy ginie, gdy Bóg mu życie odbiera?
9.WARSZ.PRASKANa cóż może liczyć bezbożny schodząc z tego świata, kiedy Bóg pozbawia go życia?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jaka jest nadzieja obłudnika, gdy Bóg odetnie, gdy wydrze jego duszę?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jaką nadzieję ma bezbożny po śmierci, kiedy Bóg zawezwie jego duszę?