« Hiob 28:9 Księga Hioba 28:10 Hiob 28:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W skałach wykonał strumienie, i wszelką rzecz drogą widziało oko jego.
2.GDAŃSKA.1881Z skał wywodzi strumienie, a każdą rzecz kosztowną widzi oko jego.
3.GDAŃSKA.2017Ze skał wykuwa strumienie, a jego oko wypatruje każdej kosztownej rzeczy.
4.CYLKOWPrzez skały przeprowadza strumienie, a każdy klejnot wykrywa wzrok jego.
5.KRUSZYŃSKIDrąży korytarze w skałach; nic kosztownego nie uniknie wzroku jego.
6.TYSIĄCL.WYD5w skałach się kuje chodniki, a oko widzi wszelką kosztowność.
7.BRYTYJKAW skałach wykuwa sztolnie, a jego oko dostrzega wszystko, co cenne.
8.POZNAŃSKAKuje się przejścia w skale, dostrzegając wszystko, co kosztowne.
9.WARSZ.PRASKAWyrąbuje w skałach podziemne korytarze, gdzie oczy jego widzą wszystko, co kosztowne.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez skały przeprowadza strumienie, a jego wzrok wykrywa każdy klejnot.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITwykuwa w skałach sztolnie i swym okiem dostrzega to wszystko, co cenne.