« Hiob 42:9 Księga Hioba 42:10 Hiob 42:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nawrócił się téż Pan na pokutę Jobowę, gdy się on modlił z przyjacioły swoje. I przyczynił Pan wszego, cokolwiek miał Job, w dwójnasób.
2.GDAŃSKA.1881Zatem Pan przywrócił to, co było pobrane Ijobowi, gdy się modlił za przyjaciół swoich; i rozmnożył Pan wszystko, cokolwiek miał Ijob, w dwójnasób.
3.GDAŃSKA.2017PAN przywrócił to, co zostało zabrane Hiobowi, gdy się modlił za swoich przyjaciół. PAN także pomnożył Hiobowi w dwójnasób wszystko, co miał.
4.CYLKOWI odmienił Wiekuisty los Ijoba, gdy modlił się za przyjaciółmi swoimi, i rozmnożył Wiekuisty wszystko co był posiadał Ijob w dwójnasób.
5.KRUSZYŃSKIBóg przywrócił Jobowi stan pierwotny, podczas gdy on wstawiał się za swoimi przyjaciółmi, i dał Bóg Jobowi wszystką majętność w dwójnasób.
6.TYSIĄCL.WYD5I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan dwukrotnie powiększył mu całą majętność.
7.BRYTYJKAPan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał.
8.POZNAŃSKAPotem Jahwe odmienił los Joba, gdy on się modlił za swoich bliskich, i pomnożył Jobowi w dwójnasób wszystko, cokolwiek posiadał.
9.WARSZ.PRASKAI odwrócił Pan los Hioba, gdy tylko zaczął on wstawiać się za swoimi przyjaciółmi. Dwakroć też pomnożył Pan to wszystko, co Hiob posiadał.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY odmienił los Ijoba, kiedy się modlił za swymi przyjaciółmi, i WIEKUISTY w dwójnasób rozmnożył wszystko, co niegdyś posiadał Ijob.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przywrócił też Jobowi powodzenie, gdy wstawiał się on za swoimi przyjaciółmi. PAN też dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał.