« Hiob 7:4 Księga Hioba 7:5 Hiob 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ciało moje obleczone jest zgniłością i plugastwem prochu: skóra moja zeschła i pomarszczyła się.
2.GDAŃSKA.1881Obleczone jest ciało moje w robaki i w plugastwo z prochu; skóra moja popadała się, i rozsiadła się.
3.GDAŃSKA.2017Moje ciało pokryte jest robactwem i strupami w prochu, moja skóra pęka i ropieje.
4.CYLKOWCiało moje przyobleka się w robactwo i w skorupę ziemistą, skóra moja się zabliźnia i znowu ropieje.
5.KRUSZYŃSKICiało moje okrywa się robactwem i plugastwem, skóra moja rozlewa się i rozpada.
6.TYSIĄCL.WYD5Ciało moje okryte robactwem, strupami, skóra mi pęka i ropieje.
7.BRYTYJKAMoje ciało przyoblekło robactwo i strup ziemisty, moja skóra pokryła się bliznami i znów ropieje.
8.POZNAŃSKARobactwo i wrzody pokrywają moje ciało, skóra moja pęka i ropieje.
9.WARSZ.PRASKAW robactwie i strupach całe moje ciało, moja skóra rozdziera się i pęka.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moje ciało przyobleka się w robactwo, w ziemską skorupę; moja skóra zabliźnia się i znów ropieje.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMoje ciało? To psujące się rany, jeden wielki wrzód i strup. Skóra mi się napina, pęka - i ropieje.