« Hiob 7:6 Księga Hioba 7:7 Hiob 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wspomnij, iż żywot mój wiatrem jest: i oko moje nie wróci się, aby widziało dobra.
2.GDAŃSKA.1881Wspomnij, o Panie! iż wiatrem jest żywot mój, nie wróci się oko moje, aby widziało dobre rzeczy.
3.GDAŃSKA.2017Pamiętaj, że moje życie jest wiatrem, moje oko już nie zobaczy dobra.
4.CYLKOWWspomnij, że żywot mój tchnieniem! Nigdy nie ujrzą już szczęścia oczy moje.
5.KRUSZYŃSKIWspomnij Boże, iż wiatrem jest życie moje! nie wrócą oczy moje, aby ujrzeć dobro!
6.TYSIĄCL.WYD5Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna.
7.BRYTYJKAPomnij, że życie moje to tchnieniemoje oko już nigdy nie ujrzy szczęścia.
8.POZNAŃSKAWspomnij, że życie moje tchnieniem tylko, a oko moje nie wróci już, aby widzieć szczęście,
9.WARSZ.PRASKANie zapominaj, że me życie jak podmuch wiatru, a moje oko nigdy już nie ujrzy szczęścia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspomnij, że moje życie jest tchnieniem, a me oczy nie ujrzą już nigdy szczęścia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj, że moje życie jest tchnieniem, moje oczy nie zobaczą już szczęścia.