« Hiob 7:7 Księga Hioba 7:8 Hiob 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ani mię ogląda wzrok człowieczy: oczy twoje na mię, a nie będzie mię.
2.GDAŃSKA.1881Ani mię ogląda oko, które mię widywało; oczy twoje obrócone będą na mię, a mnie nie będzie.
3.GDAŃSKA.2017Oko, które mnie widziało, już mnie nie zobaczy. Twoje oczy są zwrócone na mnie, a mnie już nie ma.
4.CYLKOWŹrenica, która mnie ogląda nie obaczy mnie więcej; oczy Twoje zwrócą się ku mnie, ale nie będzie mnie.
5.KRUSZYŃSKIOko, które mnie oglądało, nie spojrzy na mnie, twoje oczy zwrócą się ku mnie, lecz mnie nie będzie.
6.TYSIĄCL.WYD5Nikt już mnie powtórnie nie ujrzy: spojrzysz, a już mnie nie będzie.
7.BRYTYJKAJuż wkrótce nie ujrzy mnie oko tego, który mnie widzi, twoje oczy zwrócą się ku mnie, ale mnie nie będzie.
8.POZNAŃSKAoko, które mnie widziało, już mnie nie ujrzy, oczy twoje będą mnie szukać, a mnie już nie będzie.
9.WARSZ.PRASKAŻadne oko nigdy mnie już nie zobaczy, Twój wzrok będzie mnie szukać, lecz mnie już nie będzie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Źrenica, która mnie widzi – więcej mnie nie zobaczy; twe oczy zwrócą się ku mnie – ale mnie już nie będzie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto mnie widzi, to ostatnie już chwile, spojrzysz na mnie - a mnie już nie będzie!