« Psal 9:20 Księga Psalmów 10:1 Psal 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:22) I przecz jeś, Gospodnie, odszedł daleko? Nienaźrzysz styskujących w zamętce?
2.PS.PUŁAWSKI(9:22) Przecz jeś, Gospodnie, odszedł daleko? Nenaźrzysz w potrzebiznach i w zamęciech?
3.WUJEK.1923Czemuś, Panie, odstąpił daleko: przeglądasz w potrzebach, w ucisku?
4.GDAŃSKA.1881Panie! przeczże stoisz z daleka? przeczże się ukrywasz czasu ucisku?
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego, PANIE, stoisz z daleka? Dlaczego ukrywasz się w czasie niedoli?
6.PS.BYCZ.1854Czemuż, o Panie! stawasz z-daleka? czemu ukrywasz-się, w-czasach bytu, w-ucisku?
7.GÖTZE.1937PANIE, czemuż stoisz zdaleka, ukrywasz się w czasach ucisku?
8.CYLKOWCzemuż o Boże stoisz zdaleka, ukrywasz się w czasach niedoli.
9.KRUSZYŃSKIDlaczego, Boże, stoisz zdaleka, ukrywasz się na czas ucisku!
10.ASZKENAZY Czemuż o Jehowo, stajesz w oddali, zakrywasz się czasu niedoli?
11.SZERUDACzemu, o Panie, stoisz z daleka? Czemu ukrywasz się w czasach niedoli?
12.TYSIĄCL.WYD1(9:22) {Lamed} Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz,
13.TYSIĄCL.WYD5{Lamed} Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz,
14.BRYTYJKACzemu, o Panie, stoisz z daleka, Ukrywasz się w czasach niedoli?
15.POZNAŃSKADlaczego, o Jahwe, trzymasz się z dala, usuwasz się w czasach utrapienia?
16.WARSZ.PRASKA[Lamed] O Panie, czemuż tak daleko stoisz, czemu się ukrywasz za dni mego ucisku?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu, BOŻE, stoisz z daleka i ukrywasz się w czasach niedoli?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, dlaczego stoisz z daleka, Ukrywasz się w czasach niedoli?