« Psal 10:10 Księga Psalmów 10:11 Psal 10:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:34) Rzekł wiem jest w siercu swojem: Zapomniał jest Bog, odwrocił lice swoje, by nie widział do końca.
2.PS.PUŁAWSKI(9:34) Bo rzekł w siercu swoim: Zapomniał Bog, odwrocił lice swoje, by nie widział do końca.
3.WUJEK.1923Rzekł bowiem w sercu swojem: Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie widział do końca.
4.GDAŃSKA.1881Mówi w sercu swem: Zapomnałci tego Bóg; zakrył oblicze swoje, nie ujrzy na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Mówi w swym sercu: Bóg zapomniał, zakrył swoje oblicze, nigdy nie zobaczy.
6.PS.BYCZ.1854Myśli, w-sercu-swojém: Zapomniał mię Bóg; ukrył obliczé-swé; nie obaczy mię nigdy.
7.GÖTZE.1937Mówi w sercu swojem: "Zapomniał to Bóg; skrywa oblicze Swoje, nigdy tego nie dojrzy".
8.CYLKOWMówi w sercu swojém: zapomniał Bóg, zakrył oblicze Swoje, nie ujrzy na wieki.
9.KRUSZYŃSKIRzekł w sercu swojem: "zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje, na wieki nie ujrzy".
10.ASZKENAZY Choć w duszy swej mniema: "Zapomniał Wszechmocny, zakrył swe oblicze, nie ujrzy nigdy".
11.SZERUDAMówi w sercu swoim: Zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje, nigdy nie widzi.
12.TYSIĄCL.WYD1(9:32) Rzecze w swym sercu: «Bóg nie pamięta, odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy».
13.TYSIĄCL.WYD5Mówi w swym sercu: Bóg nie pamięta, odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy.
14.BRYTYJKAMówi w sercu swoim:Zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje... Nigdy nie będzie widział...
15.POZNAŃSKAMyśli sobie: "Bóg [o tym] nie pamięta, zakrył swe oblicze i niczego nie dostrzeże".
16.WARSZ.PRASKAI mówi sobie w sercu: Bóg mi to zapomni, odwraca swe oblicze i nie widzi niczego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi w swoim sercu: Bóg zapomniał, zakrył Swoje oblicze, nie zobaczy na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITA on uznał w sercu: Bóg ukrył swoją twarz I nigdy tego nie zobaczy.