« Psal 10:1 Księga Psalmów 10:2 Psal 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:23) Kiedy sie powysza zły, zażega sie ubogi; łapają je w radach, jimiż myślą.
2.PS.PUŁAWSKI(9:23) Kiedy sie pyszni złosny, zażega się ubogi; zjimani będą w radach, ktorymi myślą.
3.WUJEK.1923Gdy się pyszni niezbożnik, zapala się ubogi: bywają usidleni w radach, które wymyślają.
4.GDAŃSKA.1881Złośnik z hardości prześladuje ubogiego; niechajże będą uchwyceni w chytrych zamysłach, które zamyślają.
5.GDAŃSKA.2017Niegodziwy w swej pysze prześladuje ubogiego, niech niegodziwi uwikłają się w zamysły, które uknuli.
6.PS.BYCZ.1854Z-pychą bezbożni ścigają biédnego; lecz ujęci-będę w-zamysłach własnych, co uknowali.
7.GÖTZE.1937Bezbożny w pysze swej prześladuje nędznego; będą schwytani w podstępach, które sami obmyślili.
8.CYLKOWW pysze swojéj ściga niegodziwy biednego, usidleni są w knowaniach, które usnuli.
9.KRUSZYŃSKIBezbożnik w hardości ubogiego prześladuje. Niechaj będą pochwyceni w zamysłach, które zamyślają.
10.ASZKENAZY Gdy dumny niegodziwiec ściga nędzarza, - o, oby byli ujęci zamysłami, które sami snują!
11.SZERUDAZ powodu pychy bezbożnika cierpi ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili!
12.TYSIĄCL.WYD1(9:23) gdy niezbożny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknuł?
13.TYSIĄCL.WYD5gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknuł?
14.BRYTYJKAZ powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili!
15.POZNAŃSKAZły człowiek w swej pysze prześladuje biednego i chwyta go podstępem, jaki obmyślił.
16.WARSZ.PRASKABezbożny zaś się pyszni i dręczy biedaków, a winien wpaść w sidła, które sam zastawił.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W swojej pysze niegodziwy ściga biednego; niech sami wpadną w knowania, które zaplanowali.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBezbożni zuchwale niszczą ubogiego! Wydaj ich na pastwę intryg, które obmyślili.