« Psal 10:2 Księga Psalmów 10:3 Psal 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:24) Bo sie chwali grzesznik w żądzach dusze swojej i zgłobliwy błogosławion jest.
2.PS.PUŁAWSKI(9:24) Iże chwalon bywa grzeszny w żądze dusze swej i złosny błogosławion bywa.
3.WUJEK.1923Albowiem pochwalon bywa grzesznik w żądzach duszy swéj: a niesprawiedliwy bywa błogosławion.
4.GDAŃSKA.1881Bo się chlubi niezbożnik w pożądliwościach duszy swojej, a łakomy błogosławi sobie a draźni Pana.
5.GDAŃSKA.2017Bo niegodziwy chełpi się pragnieniem swej duszy, a chciwiec błogosławi sobie i znieważa PANA.
6.PS.BYCZ.1854Boć chełpi-się bezbożny, z żądzy duszy-swojéj; a-skąpcę błogosławi, do-gniéwu-pobudzając Pana.
7.GÖTZE.1937Albowiem bezbożny chlubi się z pożądliwości duszy swej, błogosławi chciwca i pogardza Panem.
8.CYLKOWAlbowiem chlubi się niegodziwy żądzą duszy swojéj, a łupieżca bluźni, lży Boga.
9.KRUSZYŃSKIOto chlubi się bezbożnik w pożądliwościach swej duszy, a łakomy błogosławi sobie, drażniąc Boga.
10.ASZKENAZY Bo choć wielbi niegodziwiec, rozkoszując się pożądliwością duszy, i choć błogosławi ten, co za zyskiem nieprawym goni - bluźni on Jehowie.
11.SZERUDABo bezbożnik pyszni się swą żądzą, a lichwiarz bluźni Bogu, lży Pana.
12.TYSIĄCL.WYD1(9:24) {Nun} Bo chełpi się grzesznik w swej pożądliwości, bluźni drapieżca i pogardza Panem.
13.TYSIĄCL.WYD5{Nun}Bo występny się chełpi swoim pożądaniem, bluźni drapieżca i pogardza Panem.
14.BRYTYJKABo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, A chciwiec bluźni, znieważa Pana.
15.POZNAŃSKANiegodziwiec chełpi się swą zachłannością, zdzierca pochlebia sam sobie.
16.WARSZ.PRASKA[Nun] I chełpi się pożądliwością swej duszy, dopuszcza się grabieży oraz bluźnierstw i znieważa Pana.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niegodziwy chlubi się żądzą swej duszy, a łupieżca bluźni oraz lży BOGA.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBo bezbożny się puszy swymi pragnieniami I chciwiec sobie dogadza. Zły znieważa PANA,