« Psal 102:9 Księga Psalmów 102:10 Psal 102:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:11) od oblicza gniewu rozgniewania twego, bo wznaszaję przytrącił jeś mie.
2.PS.PUŁAWSKI(101:11) od oblicza gniewa rozgniewania twego, bo wznaszając przytrąciłeś mie.
3.WUJEK.1923(102:11) Dla gniewu i popędliwości twojéj; albowiem podniósłszy, roztrąciłeś mię.
4.GDAŃSKA.1881(102:11) Dla rozgniewania twego, i dla zapalczywości gniewu twego; albowiem podniósłszy mię porzuciłeś mię.
5.GDAŃSKA.2017Z powodu twego gniewu i zapalczywości, bo podniosłeś mnie i strąciłeś.
6.PS.BYCZ.1854(102:11) Z-powodu gniéwu-Twego, i-zapalczywości-Twojéj; że, wyniosłeś-mię, i-zrzuciłeś-mię.
7.GÖTZE.1937(102:11) Dla gniewu Twego i zapalczywości Twojej; boś Ty mnie wywyższył, i Tyś mnie strącił.
8.CYLKOW(102:11) Przed grozą i gniewem Twoim, boś mnie uniósł i rzucił.
9.KRUSZYŃSKI(102:11) Wobec gniewu Twego i zapalczywości Twej, oto podniosłeś mnie i porzuciłeś mnie.
10.ASZKENAZY (102:11) Od płomiennego i zapalczywego gniewu Twojego, iżeś mnie uniósł a cisnąłeś mnie -
11.SZERUDA(102:11) Z powodu gniewu Twego i zapalczywości Twojej, gdyż podniosłeś mnie i odrzuciłeś.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:11) Przez oburzenie Twe i zapalczywość, boś Ty mnie podniósł i strącił.
13.TYSIĄCL.WYD5(102:11) na skutek zagniewania Twego i zapalczywości, boś Ty mnie podniósł i obalił.
14.BRYTYJKA(102:11) Z powodu gniewu twego i zapalczywości twojej, Gdyż podniosłeś mnie i strąciłeś.
15.POZNAŃSKA(102:11) dla Twego gniewu i zapalczywości, bo podniósłszy mnie, rzuciłeś o ziemię.
16.WARSZ.PRASKA(102:11) Gniew mnie Twój przygniata i niezadowolenie, bo wyniosłeś mnie wysoko i powaliłeś na ziemię.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:11) Przed grozą i Twoim gniewem, gdyż mnie uniosłeś i rzuciłeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:11) To przez Twoje wzburzenie i gwałtowność - Bo uniosłeś mnie w górę i rzuciłeś.
19.TOR.PRZ.W obliczu Twojego gniewu i zapalczywości, bo podniosłeś mnie i strąciłeś.