« Psal 102:14 Księga Psalmów 102:15 Psal 102:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:16) I bać sie będą ❬pogani❭ imienia twego, Gospodnie, i wszystcy krolowie ziemie sławy twojej.
2.PS.PUŁAWSKI(101:16) I bać sie będą pogani imienia twego, Boże, i wszystcy krolowie ❬ziemie❭ sławy two[jo]jej.
3.WUJEK.1923(102:16) I będą się narody bały imienia twego, Panie, i wszyscy królowie ziemscy chwały twojéj.
4.GDAŃSKA.1881(102:16) Aby się bali poganie imienia Pańskiego, a wszyscy królowie ziemscy chwały twojej;
5.GDAŃSKA.2017A poganie będą się bać imienia PANA i wszyscy królowie ziemi – twojej chwały;
6.PS.BYCZ.1854(102:16) Przeto, będą-się-bały narody Imienia Pana, a,-wszyscy królowie téj-ziemi, chwały-Twojéj.
7.GÖTZE.1937(102:16) Wówczas narody bać się będą imienia Pańskiego, a wszyscy królowie ziemscy — wspaniałości Twojej.
8.CYLKOW(102:16) I bać się będą ludy imienia Boga, a wszyscy królowie ziemi chwały Twojéj.
9.KRUSZYŃSKI(102:16) I będą się bały narody imienia Twego, Panie! i wszyscy królowie ziemscy chwały Twojej.
10.ASZKENAZY (102:16) Niechajbyż trwogą uczciły narody imię Jehowy a wszyscy ziemi królowie Twą chwałę.
11.SZERUDA(102:16) Ludy bać się będą imienia Pana, a królowie ziemscy chwały Twojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:16) Poganie uczczą imię Twoje, Panie, i wszyscy królowie ziemi — Twą chwałę,
13.TYSIĄCL.WYD5(102:16) Narody będą się bały imienia Pańskiego, i wszyscy królowie ziemi - Twej chwały,
14.BRYTYJKA(102:16) Narody bać się będą imienia Pana, A królowie ziemscy chwały twojej.
15.POZNAŃSKA(102:16) Drżeć będą ludy przed Imieniem Jahwe, wszyscy królowie ziemi przed Twoją chwałą.
16.WARSZ.PRASKA(102:16) Bać się zaczną narody imienia Pańskiego, a wszyscy królowie ziemi – Twojej wspaniałości,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:16) A ludy bać się będą Imienia WIEKUISTEGO, a wszyscy królowie ziemi Twojej chwały.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:16) A narody? Te bać się będą imienia PANA, Wszyscy królowie zadrżą przed Twoją chwałą.
19.TOR.PRZ.A narody będą się bać imienia Jhwh a wszyscy królowie ziemi – Twojej chwały;