« Psal 102:18 Księga Psalmów 102:19 Psal 102:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:20) Bo weźrzał jest z wysokości świętej swe, Gospodzin s nieba na ziemię weźrzał jest,
2.PS.PUŁAWSKI(101:20) Bo weźrzał z wysokości świętej swojej, Bog z nieba na ziemię weźrzał,
3.WUJEK.1923(102:20) Albowiem wejrzał z wysokiéj świątnice swojéj: Pan z nieba na ziemię pojrzał;
4.GDAŃSKA.1881(102:20) Że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał;
5.GDAŃSKA.2017Spojrzał bowiem z wysokości swojej świątyni; PAN popatrzył z nieba na ziemię;
6.PS.BYCZ.1854(102:20) Bo będzie-się-przypatrywał, z-wysokości Swiętości-swojéj; Pan z-niebios, ku ziemi, będzie spoglądał;
7.GÖTZE.1937(102:20) Bo spojrzał z wysokości świątyni Swej; Pan patrzył z nieba na ziemię,
8.CYLKOW(102:20) Bo wejrzał z wysokości Swojéj świętéj, Bóg z niebios na ziemię spojrzał.
9.KRUSZYŃSKI(102:20) że wejrzał z wysokości świątyni swej, Pan z niebios na ziemię spojrzał.
10.ASZKENAZY (102:20) Iż spojrzał z wyżyn Swej świętości Jehowa, z uiebiosów spojrzał ku ziemi.
11.SZERUDA(102:20) że wejrzał ze swojej świętej wysokości, Pan spojrzał z nieba na ziemię,
12.TYSIĄCL.WYD1(101:20) Bo wejrzał Pan z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię,
13.TYSIĄCL.WYD5(102:20) Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię,
14.BRYTYJKA(102:20) Gdyż wejrzał ze swojej świętej wysokości. Pan spojrzał z nieba na ziemię,
15.POZNAŃSKA(102:20) Bo wejrzy z wysokości na swój Przybytek, Jahwe z niebios wejrzy na ziemię,
16.WARSZ.PRASKA(102:20) I wejrzał Pan ze świętych wysokości swoich, z niebios spojrzał na ziemskie niskości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:20) Gdyż wejrzał ze Swojej świętej wysokości – WIEKUISTY spojrzał na ziemię z niebios,
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:20) Gdyż spojrzał w swej świętości z wysoka, PAN z niebios przyjrzał się ziemi,
19.TOR.PRZ.Gdyż spojrzał ze swojej świętej wysokości; Jhwh spojrzał w dół z nieba na ziemię.