« Psal 102:19 Księga Psalmów 102:20 Psal 102:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:21) by usłyszał stękanie spiętych, by rozwiązał syny zagubionych {albo zabitych, albo zginęłych},
2.PS.PUŁAWSKI(101:21) by usłyszał wzdychanie spiętych, by rozwiązał syny zagubionych,
3.WUJEK.1923(102:21) Aby wysłuchał wzdychania więźniów; aby rozwiązał syny pomordowanych;
4.GDAŃSKA.1881(102:21) Aby wysłuchał wzdychania więźniów, i rozwiązał na śmierć skazanych;
5.GDAŃSKA.2017Aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć;
6.PS.BYCZ.1854(102:21) Dla-usłyszenia jęku, skrępowanego; dla-uwolnienia, godnych zabicia.
7.GÖTZE.1937(102:21) Aby usłyszeć wzdychania uwięzionych i aby uwolnić na śmierć skazanych;
8.CYLKOW(102:21) By wysłuchać westchnienie jeńca, by wyswobodzić skazanych na śmierć.
9.KRUSZYŃSKI(102:21) Aby wysłuchał skargi więźniów - uwolnił na śmierć skazanych.
10.ASZKENAZY (102:21) By wysłuchać jęku uwięzionego, by rozerwać pęta synów uśmiercenia.
11.SZERUDA(102:21) aby wysłuchać wzdychania więźniów i uwolnić skazanych na śmierć.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:21) aby usłyszeć jęki pojmanych, aby na śmierć skazanych uwolnić,
13.TYSIĄCL.WYD5(102:21) aby usłyszeć jęki pojmanych, aby skazanych na śmierć uwolnić,
14.BRYTYJKA(102:21) Aby wysłuchać jęku więźniówI uwolnić skazanych na śmierć,
15.POZNAŃSKA(102:21) aby wysłuchać jęku uwięzionych, aby uwolnić skazanych na śmierć.
16.WARSZ.PRASKA(102:21) I wysłucha narzekań wszystkich uwięzionych, ocali wszystkich już na śmierć skazanych,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:21) by wysłuchać westchnienia jeńca i wyswobodzić na śmierć skazanych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:21) By wysłuchać jęku uwięzionych I uwolnić skazanych na śmierć,
19.TOR.PRZ.Aby wysłuchać jęku więźnia i uwolnić skazanych na śmierć;