« Psal 102:20 Księga Psalmów 102:21 Psal 102:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:22) abychą zjawili {albo zwiestowali} w Syjon imię gospodnowo a chwałę jego w Jerusalem
2.PS.PUŁAWSKI(101:22) aby zjawili w Syjon imię boże a chwałę jego w Jeruzalem,
3.WUJEK.1923(102:22) Aby wystawiono imię Pańskie na Syonie, i chwałę jego w Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881(102:22) Aby opowiadali na Syonie imię Pańskie, a chwałę jego w Jeruzalemie,
5.GDAŃSKA.2017Aby głosili na Syjonie imię PANA i jego chwałę w Jeruzalem;
6.PS.BYCZ.1854(102:22) Ku-opowiadaniu w-Syonie, Imienia Pana, a,-chwały-Jego, w-Jerozolimie;
7.GÖTZE.1937(102:22) Aby oznajmiano na Syjonie imię Pana i w Jerozolimie — chwałę Jego,
8.CYLKOW(102:22) By głosili na Cyonie imię Boga, a sławę Jego w Jerozolimie.
9.KRUSZYŃSKI(102:22) Aby opowiadali na Sjonie imię Pańskie, a chwałę Jego w Jeruzalem,
10.ASZKENAZY (102:22) Aby opowiadano w Syonie imię Jehowy a chwalę Jego w Jeruzalem.
11.SZERUDA(102:22) By głoszono na Syjonie imię Pańskie i chwałę Jego w Jeruzalemie.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:22) by Jego imię głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem,
13.TYSIĄCL.WYD5(102:22) by imię Pańskie głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem,
14.BRYTYJKA(102:22) By głoszono na Syjonie imię PańskieI chwałę jego w Jeruzalemie,
15.POZNAŃSKA(102:22) Niech głoszą na Syjonie Imię Jahwe, a chwałę Jego w Jeruzalem,
16.WARSZ.PRASKA(102:22) żeby chwalili Pana na Syjonie i by w Jeruzalem na Jego cześć śpiewali,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:22) By na Cyonie głosili Imię WIEKUISTEGO, a Jego sławę w Jeruszalaim,
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:22) Po to, by głoszono imię PANA na Syjonie I Jego chwałę w Jerozolimie -
19.TOR.PRZ.Aby głoszono na Syjonie imię Jhwh i Jego chwałę w Jerozolimie;