« Psal 102:24 Księga Psalmów 102:25 Psal 102:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:26) Na początku ty, Gospodnie, ziemię założył ❬jeś❭ a działa ręku twoju są niebiesa.
2.PS.PUŁAWSKI(101:26) Na począce ty jeś, Boże, ziemię założył a działa ręku twoju są niebiosa.
3.WUJEK.1923(102:26) Tyś, Panie, na początku ziemię ugruntował, a dzieła rąk twoich są niebiosa.
4.GDAŃSKA.1881(102:26) I pierwej niżeliś założył ziemię, i niebiosa, dzieło rąk twoich.
5.GDAŃSKA.2017Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem twoich rąk.
6.PS.BYCZ.1854(102:26) Przedtémeś tę-ziemię założył; a,-dziéłem rąk-Twoich, niebiosa;
7.GÖTZE.1937(102:26) Niegdyś ugruntowałeś ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich.
8.CYLKOW(102:26) Wonczas ugruntowałeś ziemię, a dziełem rąk Twoich niebiosa.
9.KRUSZYŃSKI(102:26) Wprzód, zanim ziemię założyłeś i niebiosa uczyniłeś ręką swoją, -
10.ASZKENAZY (102:26) Ongiś ugruntowałeś ziemię a dziełem rąk Twych niebiosa,
11.SZERUDA(102:26) Stworzyłeś niegdyś ziemię, i niebiosa są dzielem rąk Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:26) Ty założyłeś na początku ziemię i niebo Twoich rąk jest dziełem.
13.TYSIĄCL.WYD5(102:26) Ty niegdyś osadziłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich.
14.BRYTYJKA(102:26) Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich.
15.POZNAŃSKA(102:26) Tyś niegdyś stworzył ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich.
16.WARSZ.PRASKA(102:26) Przed wiekami dałeś ziemi podwaliny, niebiosa są dziełem rąk Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:26) Z dawna ugruntowałeś ziemię i niebiosa, które są dziełem Twych rąk.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:26) Dawno już posadowiłeś ziemię I niebiosa są dziełem Twoich rąk.
19.TOR.PRZ.Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem Twoich rąk.