« Psal 102:27 Księga Psalmów 102:28 Psal 103:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:29) Synowie sług twojich przebywać będą i siemię jich na wieki sprawiono będzie.
2.PS.PUŁAWSKI(101:29) Synowie sług twoich przebywać będą a siemię jich na wieki sprawiono będzie.
3.WUJEK.1923(102:29) Synowie sług twoich mieszkać będą; a nasienie ich na wieki będzie szczęśliwie prowadzone.
4.GDAŃSKA.1881(102:29) Synowie sług twoich, u ciebie mieszkać będą, a nasienie ich zmocni się przed tobą.
5.GDAŃSKA.2017Synowie twoich sług będą trwać u ciebie, a ich potomstwo zostanie przed tobą utwierdzone.
6.PS.BYCZ.1854(102:29) Dzieci sług-Twoich, pozostaną; a,-plemię-ich, przed-obliczem-Twém, utwiérdzoném-będzie.
7.GÖTZE.1937(102:29) Dzieci sług Twoich spokojnie mieszkać będą, a potomstwo ich ostanie się przed Tobą.
8.CYLKOW(102:29) Synowie sług Twoich zamieszkiwać będą, a potomstwo ich przed Tobą się ostanie.
9.KRUSZYŃSKI(102:29) Synowie sług Twoich mieszkać będą i potomstwo ich przed obliczem Twojem zostanie utrwalone.
10.ASZKENAZY (102:29) Synowie sług Twoich się osiądną a nasienie ich się ostanie przed Twem obliczem.
11.SZERUDA(102:29) Dzieci sług Twoich będą mieszkać bezpiecznie i potomstwo ich ostanie się przed Tobą.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:29) Synowie Twoich sług bezpiecznie mieszkać będą i ich potomstwo będzie trwało wobec Ciebie.
13.TYSIĄCL.WYD5(102:29) Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe i potomstwo ich będzie trwało przed Twoim obliczem.
14.BRYTYJKA(102:29) Synowie sług twoich będą mieszkać bezpiecznieI potomstwo ich będzie utwierdzone przed tobą.
15.POZNAŃSKA(102:29) Synowie sług Twoich będą mieszkać bezpiecznie, ich potomstwo utwierdzi się przed Twoim obliczem.
16.WARSZ.PRASKA(102:29) Synowie Twoich sług żyć będą bezpiecznie, a ich potomstwo trwać będzie przed Twoim obliczem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:29) U Ciebie będą mieszkać synowie Twoich sług, a ich potomstwo ostoi się przed Tobą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:29) Synowie Twoich sług w końcu przestaną się tułać, A ich potomkowie przy Tobie będą już bezpieczni.
19.TOR.PRZ.Synowie Twoich sług będą mieszkać bezpiecznie, a ich potomstwo zostanie utwierdzone przed Twoim obliczem.