« Psal 102:3 Księga Psalmów 102:4 Psal 102:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:5) Bit jeśm jako siano i zeschło jest sierce moje, bo jeśm zapomniał jeść chleba mego.
2.PS.PUŁAWSKI(101:5) Uderzon jeśm jako siano i seschło sie sierce moje, bo jeśm zapomniał jeść chleba mego.
3.WUJEK.1923(102:5) Zwiądłem jako siano, i wyschło serce moje, iżem zapomniał pożywać chleba mego.
4.GDAŃSKA.1881(102:5) Porażone jest jako trawa, i uwiędło serce moje, tak, żem zapomniał jeść chleba swego.
5.GDAŃSKA.2017Moje serce jest porażone i usycha jak trawa, tak że zapomniałem jeść chleb.
6.PS.BYCZ.1854(102:5) Upadło jak-trawa, i-wyschło sercé-mé; bom zapomniał pożywienia-się chlebem-moim.
7.GÖTZE.1937(102:5) Osmalone i zeschłe jak trawa jest serce moje; tak że zapomniałem jeść chleb swój.
8.CYLKOW(102:5) Porażone jak trawa i zawiędło serce moje, że zapominam spożywać chleb mój.
9.KRUSZYŃSKI(102:5) Porażone jest jako trawa i uschło serce moje, że zapomniałem spożywać chleb mój.
10.ASZKENAZY (102:5) Pobite jako trawa i wyschło serce moje, bo jadając przepomniałem chleba mojego.
11.SZERUDA(102:5) Spalone jest jak trawa i wyschło serce moje, zapominam jeść swój chleb.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:5) Moje serce wysycha spalone jak trawa, zapominam nawet o spożyciu chleba.
13.TYSIĄCL.WYD5(102:5) Moje serce wysycha spalone jak trawa, zapominam nawet o jedzeniu chleba.
14.BRYTYJKA(102:5) Spalone jest jak trawa i wyschło serce moje, Zapomniałem jeść chleb.
15.POZNAŃSKA(102:5) Spalone jak trawa usycha me serce, aż zapominam spożywać swój chleb,
16.WARSZ.PRASKA(102:5) Serce mi więdnie i wysycha jak trawa, tak że zapominam nawet o mym chlebie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:5) Porażone jak słońcem trawa zwiędło też moje serce, i zapominam jeść mój chleb.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:5) Moje serce jest jak trawa, zdeptana i wyschnięta, Zapomniałem nawet sięgnąć po swój chleb.
19.TOR.PRZ.Moje serce zostało porażone jak trawa i uschło, tak że zapomniałem jeść mój chleb.