« Psal 102:5 Księga Psalmów 102:6 Psal 102:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:7) Podobien uczynił jeśm sie pelikanowi puszczej, uczynion jeśm jako lelek w domku.
2.PS.PUŁAWSKI(101:7) Podobien uczynion jeśm pelikanu puszczej, uczynion jeśm jako lelek w domku.
3.WUJEK.1923(102:7) Stałem się podobnym pelikanowi na puszczy: i stałem się jako kruk nocny w pustkach.
4.GDAŃSKA.1881(102:7) Stałem się podobnym pelikanowi na puszczy; jestem jako puhacz na pustyniach.
5.GDAŃSKA.2017Jestem podobny do pelikana na pustyni, jestem jak sowa na pustkowiu.
6.PS.BYCZ.1854(102:7) Podobienem pelikanowi pustyni; stałem-się, jak-sowa, spustoszeń.
7.GÖTZE.1937(102:7) Stałem się podobny do pelikana na pustyni; jestem jak sowa na gruzach;
8.CYLKOW(102:7) Podobnym do pelikana na puszczy, jestem niby puhacz w zwaliskach.
9.KRUSZYŃSKI(102:7) Stałem się podobny pelikanowi na pustyni - stałem się jako sowa na rozwalinach.
10.ASZKENAZY (102:7) Upodobniłem się do pustynnego pelikana, stałem się jako sowa w pustkowiach.
11.SZERUDA(102:7) Jestem podobny do pelikana na pustyni, jestem jak sowa wśród ruin.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:7) Jestem podobny do pelikana z pustyni, stałem się jak sowa w ruinach.
13.TYSIĄCL.WYD5(102:7) Jestem podobny do kawki na pustyni, stałem się jak sowa w ruinach.
14.BRYTYJKA(102:7) Jestem podobny do pelikana na pustyni, Jestem jak sowa wśród ruin.
15.POZNAŃSKA(102:7) Podobny jestem do pelikana na pustym, do sowy pośród rumowisk.
16.WARSZ.PRASKA(102:7) Jestem jak pelikan na pustyni albo jak sowa wśród ruin.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:7) Podobny jestem do pelikana na puszczy i jakby puchacza w zwaliskach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:7) Przypominam sowę na pustyni, Lub puchacza ukrytego pośród zgliszcz.
19.TOR.PRZ.Jestem podobny do sowy na pustyni, stałem się jak puchacz na pustkowiu.