« Psal 103:9 Księga Psalmów 103:10 Psal 103:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:10) Nie podług grzechow naszych czynił nam ani podle lichot naszych odpłacił nam.
2.PS.PUŁAWSKI(102:10) Nie podług grzechow naszych czynił nam ani podług złości naszych odpłacił nam.
3.WUJEK.1923Nie według grzechów naszych uczynił nam: ani według nieprawości naszych oddał nam.
4.GDAŃSKA.1881Nie według grzechów naszych obchodzi się z nami, ani według nieprawości naszych odpłaca nam.
5.GDAŃSKA.2017Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości.
6.PS.BYCZ.1854On, nie według-grzéchów-naszych czyni nam, i,-nie według-nieprawości-naszych, nagradza nam.
7.GÖTZE.1937Nie postępuje z nami według grzechów naszych, i nie oddaje nam według nieprawości naszych.
8.CYLKOWNie wedle grzechów naszych świadczy nam, nie wedle win naszych odpłaca nam.
9.KRUSZYŃSKINie postąpił z nami według grzechów naszych, ani nie odpłacił nam według przewinień naszych.
10.ASZKENAZY Nie jako przewinienia nasze nam uczynił, i nie jako grzechy nasze nam nadgrodził.
11.SZERUDAPostępuje z nami nie według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:10) Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.
14.BRYTYJKANie postępuje z nami według grzechów naszychAni nie odpłaca nam według win naszych.
15.POZNAŃSKANie postępuje z nami według grzechów naszych, nie karze nas na miarę naszych win.
16.WARSZ.PRASKANie postępuje z nami według naszych grzechów i nie będzie nam odpłacał według winy naszej.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie według naszych grzechów nam świadczy, nie według naszych nieprawości nam odpłaca.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie postępuje z nami według naszych grzechów Ani nam nie odpłaca według naszych win.
19.TOR.PRZ.Nie czyni z nami stosownie do naszych grzechów ani nie odpłaca nam stosownie do naszych nieprawości.