« Psal 103:10 Księga Psalmów 103:11 Psal 103:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:11) Bo podług wysokości niebia od ziemie śćwierdził miłosierdzie swoje nad bojącymi siebie.
2.PS.PUŁAWSKI(102:11) Bo podług wysokości nieba od ziemie śćwirdził miłosierdzie swoje nad bojące siebie.
3.WUJEK.1923Albowiem według wysokości nieba od ziemie utwierdził miłosierdzie swoje nad tymi, którzy się go boją.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako są niebiosa wysokie nad ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie jego nad tymi, którzy się go boją;
5.GDAŃSKA.2017Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest jego miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją.
6.PS.BYCZ.1854Bo, jak-wysoko niebiosa, nad tą-ziemią, tak wielką dobroć-Jego, dla bojących-się-Go.
7.GÖTZE.1937Lecz jak wysokie są niebiosa nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego nad tymi, którzy się Go boją;
8.CYLKOWBo ile wyższém niebo nad ziemią, tyle góruje łaska Jego nad wielbicielami Jego.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem, jak wysoko są niebiosa nad ziemią, tak utwierdził miłosierdzie swe nad tymi, co Go się boją.
10.ASZKENAZY Bo jako wyniosłe są niebiosa nad ziemię, tako wzbiła się łaska Jego nad tych, co się Go obawiają,
11.SZERUDALecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:11) Bo jak niebo wznosi się nad ziemię, tak możne jest Jego miłosierdzie wobec Jego czcicieli.
13.TYSIĄCL.WYD5Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak trwała jest Jego łaska dla tych, co się Go boją.
14.BRYTYJKALecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.
15.POZNAŃSKABowiem jak niebo góruje nad ziemią, tak nad bojącymi się Go przemożna jest Jego łaska.
16.WARSZ.PRASKABo jak wysoko jest niebo ponad ziemią, tak wielka jest Jego dobroć wobec bogobojnych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jak Niebo jest wyższe od ziemi – tak Jego łaska góruje nad tymi, co Go wielbią.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją.
19.TOR.PRZ.Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją.