« Psal 103:12 Księga Psalmów 103:13 Psal 103:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:13a) Kako slutawa sie {albo smiłuwa sie} ociec nad syny, tako sie jest slutował Gospodzin nad bojącymi siebie,
2.PS.PUŁAWSKI(102:13a) Jako odpuszcza ociec synom, odpuścił Bog bojącym sie jego,
3.WUJEK.1923Jako lituje ojciec synów swoich, zlitował się Pan nad tymi, którzy się go boją.
4.GDAŃSKA.1881Jako ma litość ojciec nad dziatkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją.
5.GDAŃSKA.2017Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak PAN ma litość nad tymi, którzy się go boją.
6.PS.BYCZ.1854Jaka-litość ojca, nad dziećmi, tak się-lituje Pan, nad bojącymi-się-Go.
7.GÖTZE.1937Jak się ojciec lituje nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją.
8.CYLKOWJak się lituje ojciec nad dziećmi, tak lituje się Bóg nad wielbicielami Swoimi.
9.KRUSZYŃSKIJako lituje się ojciec nad synami, tak lituje się Pan nad tymi, co Go się boją,
10.ASZKENAZY Jako się ojciec ulituje nad swoją dziatwą, ulitował się Jehowa tych, co się Go obawiają.
11.SZERUDAJak się lituje ojciec nad dziatkami, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją,
12.TYSIĄCL.WYD1(102:13) Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad bogobojnymi.
13.TYSIĄCL.WYD5Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
14.BRYTYJKAJak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,
15.POZNAŃSKAJak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Bóg ma litość nad bogobojnymi.
16.WARSZ.PRASKAJak ojciec lutuje się nad swoimi dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak się lituje ojciec nad dziećmi – tak WIEKUISTY lituje się nad tymi, co Go wielbią.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI jak ojciec lituje się nad dziećmi, Tak PAN lituje się nad tymi, którzy się Go boją,
19.TOR.PRZ.Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Jhwh lituje się nad tymi, którzy się Go boją.