« Psal 103:13 Księga Psalmów 103:14 Psal 103:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:13b) bo on znaje {albo poznał} słożenie nasze, (102:14a) wspomionął jest, iż proch jesmy.
2.PS.PUŁAWSKI(102:13b) bo on znaje ulepienie nasze, (102:14a) spomionął, iże proch jesmy.
3.WUJEK.1923Boć on zna utworzenie nasze: wspomniał, iżechmy proch.
4.GDAŃSKA.1881Onci zaiste zna, cośmy za ulepienie, pamięta, żeśmy prochem.
5.GDAŃSKA.2017On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni; pamięta, że jesteśmy prochem.
6.PS.BYCZ.1854Boć On zna utwór-nasz; On-pamięta, że prochem-eśmy.
7.GÖTZE.1937Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, że jesteśmy prochem.
8.CYLKOWBo On zna jestestwo nasze, pamięta, że prochem jesteśmy.
9.KRUSZYŃSKIOn zaiste wie, żeśmy ulepieni; pamięta, że prochem jesteśmy.
10.ASZKENAZY Gdyż zna On popęd nasz, pamiętny, iż prochem jesteśmy.
11.SZERUDAbo On zna ułomność naszą, wie, żeśmy prochem.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:14) Wie On z czego jesteśmy utworzeni, pamięta o nas, że jesteśmy prochem.
13.TYSIĄCL.WYD5Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.
14.BRYTYJKABo On wie, jakim tworem jesteśmy, Pamięta, żeśmy prochem.
15.POZNAŃSKAWie On bowiem, z czego jesteśmy stworzeni, nie zapomina, że jesteśmy prochem.
16.WARSZ.PRASKABo On wie dobrze, z czegośmy utworzeni, pamięta o tym, żeśmy tylko prochem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż On wie jak nas ukształtował; pamięta, że jesteśmy prochem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBo On zna całą naszą kruchość, Pamięta, że jesteśmy tylko prochem.
19.TOR.PRZ.On bowiem wie, jakim jesteśmy tworem; pamięta, że jesteśmy prochem.