« Psal 103:18 Księga Psalmów 103:19 Psal 103:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:19) Gospodzin na niebiu oprawił stolec swoj a krolewstwo jego wszem będzie panować.
2.PS.PUŁAWSKI(102:19) Bog na niebie uczynił stolec swoj a krolewstwo jego wszem[i] będzie paniać.
3.WUJEK.1923Pan na niebie przygotował stolicę swoję, a królestwo jego nad wszymi panować będzie.
4.GDAŃSKA.1881Pan na niebiosach utwierdził stolicę; a królestwo jego nad wszystkimi panuje.
5.GDAŃSKA.2017PAN na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi.
6.PS.BYCZ.1854Pan, w-niebiosach, ustalił tron-swój; a,-królestwo-Jego, nad-powszechnością, panuje.
7.GÖTZE.1937Pan na niebiosach utwierdził tron Swój, a królestwo Jego obejmuje wszechświat.
8.CYLKOWBóg na niebiosach utwierdził tron Swój, a królestwo Jego wszystkiém włada.
9.KRUSZYŃSKIPan na niebiosach ustawił stolicę swoją, a królestwo Jego nad wszystkiem panuje.
10.ASZKENAZY Jehowa w niebiesiech przysposobił tron Swój a królestwo Jego włada wszechświatem.
11.SZERUDAPan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:19) Pan w niebie założył swoją stolicę, a Jego królowanie rządzi wszechświatem.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.
14.BRYTYJKAPan na niebiosach utwierdził swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim.
15.POZNAŃSKAJahwe utrwalił swój tron na niebiosach, a Jego władanie ogarnia wszechświat.
16.WARSZ.PRASKAPan postawił swój tron na niebiosach i swoją królewską mocą panuje nad wszystkim.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY utwierdził Swój tron na niebiosach, Jego królestwo włada wszystkim.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOto PAN na niebie utwierdził swój tron, Jego królestwo panuje nad wszystkim!
19.TOR.PRZ.Jhwh na niebiosach utwierdził swój tron, a Jego królestwo panuje nad wszystkimi.