« Psal 103:19 Księga Psalmów 103:20 Psal 103:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:20) Błogosławcie Gospodnu, wszyccy anjeli jego mocni siłą, czyniący słowo jego ku posłuchaniu głosu słow jego!
2.PS.PUŁAWSKI(102:20) Błogosławcie Bogu, wszystcy anjeli jego mocni siłą, czyniący słowo ❬jego❭ na usłyszenie głosa słow jego!
3.WUJEK.1923Błogosławcie Panu, wszyscy Aniołowie jego możni w sile, którzy czynicie słowo jego na usłyszenie głosu mów jego.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławcież Panu Aniołowie jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania jego, posłusznymi będąc głosowi słowa jego.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławcie PANA, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa.
6.PS.BYCZ.1854Błogosławcie Pana, wy, Aniołowie-Jego, przemożni siłą, spełniający rozkaz-Jego, z-uległością, na-głos słowa-Jego.
7.GÖTZE.1937Błogosławcie Pana, aniołowie Jego, potężni siłą, którzy wykonujecie słowo Jego, posłuszni głosowi słowa Jego!
8.CYLKOWUwielbiajcie Boga wysłańcy Jego, mocarze siły, wykonawcy rozkazu Jego, gotowi słuchać głosu słowa Jego.
9.KRUSZYŃSKIBłogosławcie Panu aniołowie Jego - mocarze, który wypełniacie słowo Jego, słuchajcie głosu Jego mowy.
10.ASZKENAZY Błogosławcie Jehowę posłanniki Jego, potężni siłą, co spełniają słowo Jego, aby słuchać głosu Jego słowa.
11.SZERUDABłogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, pełniący Słowo Jego, posłuszni głosowi Słowa Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(102:20) Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, abyście Jego słowu byli posłuszni.
13.TYSIĄCL.WYD5Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, <posłuszni na dźwięk Jego słowa>.
14.BRYTYJKABłogosławcie Panu, aniołowie jego, Potężni siłą, wykonujący słowo jego, Aby słuchano głosu słowa jego!
15.POZNAŃSKABłogosławcie Jahwe, aniołowie Jego, potężni mocą, którzy Jego pełnicie rozkazy, posłuszni na dźwięk Jego słowa.
16.WARSZ.PRASKAWysławiajcie Pana, aniołowie jego i wy, mocarze wszyscy, pełniący Jego rozkazy i słów Jego słuchający.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uwielbiajcie BOGA Jego wysłańcy, mocarze siły, wykonawcy Jego rozkazu, gotowi słuchać głosu Jego Słowa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBłogosławcie PANA, Jego aniołowie, Potężni siłą, oddani Jego Słowu, By dawać posłuch każdej Jego radzie!
19.TOR.PRZ.Błogosławcie Jhwh, Jego aniołowie, potężni siłą, wykonujący Jego Słowo, aby słuchano głosu Jego Słowa.