« Psal 103:21 Księga Psalmów 103:22 Psal 104:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:22) Błogosławcie Panu, wszyćka działa jego w każdem mieście państwa jego! Błogosław, dusza moja, Gospodna!
2.PS.PUŁAWSKI(102:22) Błogosławcie Bogu, wszystka działa jego we wszelikiem mieście państwa jego! Błogosław, dusza moja, Boga!
3.WUJEK.1923Błogosławcie Panu wszystkie uczynki jego, na wszelkiem miejscu panowania jego. Błogosław, duszo moja! Panu.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławcie Panu wszystkie sprawy jego, na wszystkich miejscach panowania jego. Błogosław, duszo moja! Panu.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławcie PANA, wszystkie jego dzieła, we wszystkich miejscach jego panowania. Błogosław, moja duszo, PANA.
6.PS.BYCZ.1854Błogosławcie Pana, wy, wsze dziéła-Jego, we-wszystkich miejscach panowania-Jego; błogosław, duszo-moja, tego Pana.
7.GÖTZE.1937Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego! Błogosław Pana, duszo moja!
8.CYLKOWUwielbiajcie Boga wszystkie twory Jego; uwielbiaj duszo moja Boga.
9.KRUSZYŃSKIBłogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach Jego panowania. Błogosław duszo moja Panu.
10.ASZKENAZY Błogosławcie Jehowę wszystkie dzieła Jego we wszelkiem miejscu władztwa Jego - duszo moja, błogosław Jehowę!
11.SZERUDABłogosławcie Panu, wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach królestwa Jego! Błogosław, duszo moja, Panu!
12.TYSIĄCL.WYD1(102:22) Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania: błogosław, duszo moja, Pana.
13.TYSIĄCL.WYD5Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania. Błogosław, duszo moja, Pana!
14.BRYTYJKABłogosławcie Panu, wszystkie dzieła jegoNa wszystkich miejscach panowania jego! Błogosław, duszo moja, Panu!
15.POZNAŃSKA(103:22) Błogosławcie Jahwe, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania. (103:23) Błogosław, duszo moja, Jahwe!
16.WARSZ.PRASKAWysławiajcie Pana, wszystkie dzieła jego, na każdym miejscu Jego panowania, wysławiaj, duszo moja, Pana!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uwielbiajcie WIEKUISTEGO wszystkie Jego twory, na wszystkich miejscach Jego panowania; uwielbiaj WIEKUISTEGO moja duszo.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBłogosławcie PANA, wszystkie Jego dzieła We wszystkich miejscach Jego panowania! Błogosław również ty, moja duszo, PANA!
19.TOR.PRZ.Błogosławcie Jhwh, wszystkie Jego dzieła, we wszystkich miejscach Jego panowania. Błogosław, moja duszo, Jhwh.