« Psal 103:3 Księga Psalmów 103:4 Psal 103:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:4) jenż wypłacuje ze straty żywot twoj, jenże koronuje ciebie w miłosirdzi a w slutowaniu,
2.PS.PUŁAWSKI(102:4) jenże odkupuje ze zginienia żywot twoj, jenże koronuje ciebie w miłości i miłosierdziach,
3.WUJEK.1923Który odkupuje żywot twój od zatracenia: który cię koronuje miłosierdziem i litościami.
4.GDAŃSKA.1881Który wybawia od śmierci żywot twój; który cię koronuje miłosierdziem i wielką litością:
5.GDAŃSKA.2017On wybawia twoje życie od zguby, on cię koronuje miłosierdziem i wielką litością.
6.PS.BYCZ.1854Tego, uwalniającego z-grobu, życié-twé; Tego, uwieńczającego-cię, łaską i-miłosierdziem.
7.GÖTZE.1937Który wybawia od grobu życie twe, który cię koronuje dobrocią i zmiłowaniem;
8.CYLKOWKtóry wybawia od zaguby życie twoje, który cię wieńczy łaską i miłosierdziem.
9.KRUSZYŃSKIKtóry wybawia od zagłady życie twoje, który wieńczy cię litością i miłosierdziem.
10.ASZKENAZY Który wybawia żywot twój od zatracenia, który cię wieńczy łaską i miłosierdziem,
11.SZERUDAOn ratuje od zguby życie twoje; On cię koronuje łaską i litością.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:4) On ocala od zguby twe życie, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
13.TYSIĄCL.WYD5On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
14.BRYTYJKAOn ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością.
15.POZNAŃSKAOn wybawia od śmierci twe życie, wieńczy cię łaską i miłosierdziem.
16.WARSZ.PRASKAOn ratuje twe życie od zguby i okazuje ci swoją dobroć oraz zmiłowanie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On wybawia od zguby twoje życie oraz wieńczy cię łaską i miłosierdziem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn wykupuje od zguby twoje życie, On cię wieńczy łaską i współczuciem.
19.TOR.PRZ.On wyzwala twoje życie od zguby, koronuje cię miłosierdziem i wielką litością.