« Psal 103:5 Księga Psalmów 103:6 Psal 103:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:6) Czynię miłosirdzie Gospodzin a sąd wszem nasile cirpiącym,
2.PS.PUŁAWSKI(102:6) Czyniąc miłosierdzia Bog i sąd wszem krzywdy cirpiącym,
3.WUJEK.1923Czyniący miłosierdzie Pan, i sąd wszystkim krzywdę cierpiącym.
4.GDAŃSKA.1881Pan czyni, co sprawiedliwego jest, i sądy wszystkim uciśnionym.
5.GDAŃSKA.2017PAN wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym.
6.PS.BYCZ.1854Wymierzającym sprawiedliwość, Pan, i-należytość, wszystkim uciśnionym.
7.GÖTZE.1937Pan sprawuje sprawiedliwość i wywodzi prawo wszystkim uciśnionym!
8.CYLKOWWymierza sprawiedliwość Bóg, i sądy dla wszystkich uciśnionych.
9.KRUSZYŃSKIPan czyni sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym,
10.ASZKENAZY Sprawia miłosierdzie Jehowa i sądy sprawiedliwe dla wszystkich uciemiężonych.
11.SZERUDAPan wymierza sprawiedliwość i sądzi wszystkich uciśnionych.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:6) Pan sprawiedliwość wymierza, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
14.BRYTYJKAPan wymierza sprawiedliwość I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.
15.POZNAŃSKAJahwe wymierza sprawiedliwość, bierze w obronę uciśnionych.
16.WARSZ.PRASKAPan dokonuje czynów, sprawiedliwych, śpieszy na pomoc uciśnionym.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.BÓG wymierza sprawiedliwość i sądy dla wszystkich uciśnionych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN wymierza sprawiedliwość, Zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym,
19.TOR.PRZ.Jhwh czyni to, co sprawiedliwe i zapewnia sądy wszystkim, którzy zostali uciśnieni.