« Psal 104:10 Księga Psalmów 104:11 Psal 104:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:12) Pić będzie wszytek źwierz pola, czakać będą łosiowie we chcieniu picia swego.
2.PS.PUŁAWSKI(103:12) Pić będzie wszystek źwierz pola, czakać będą łosiowie w pragności swoje.
3.WUJEK.1923Będą pić wszystkie zwierzęta polne: osłowie dzicy czekać będą w pragnieniu swojem.
4.GDAŃSKA.1881A napój dawały wszystkiemu zwierzowi polnemu; a z nich gaszą leśne osły pragnienie swoje.
5.GDAŃSKA.2017I napoiły wszystkie zwierzęta polne, dzikie osły gaszą w nich swoje pragnienie.
6.PS.BYCZ.1854One-napawają wszelkie zwierzęta polne; one-gaszą, osłów-dzikich, pragnienié.
7.GÖTZE.1937Poją wszystkie zwierzęta polne, dzikie osły gaszą pragnienie swoje.
8.CYLKOWNapawają wszelkie zwierzę dzikie, gaszą leśne osły swe pragnienie.
9.KRUSZYŃSKIBędą piły wszystkie zwierzęta polne, - dzikie osły zaspokoją swoje pragnienie.
10.ASZKENAZY Napoją wszystką zwierzynę polną, - osły dzikie ugaszą swe pragnienie.
11.SZERUDANapój dają wszystkim zwierzętom polnym, dzikie osły gaszą pragnienie.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:11) Poją one wszelkie zwierzęta polne, w nich osły dzikie gaszą swe pragnienie;
13.TYSIĄCL.WYD5poją one wszelkie zwierzęta polne, [tam] onagry gaszą swe pragnienie;
14.BRYTYJKANapój dają wszystkim zwierzętom polnym, Dzikie osły gaszą w nich pragnienie.
15.POZNAŃSKAdając napój wszelkim dzikim zwierzętom - tu dzikie osły gaszą w nich pragnienie.
16.WARSZ.PRASKAi służyły za napój wszystkim polnym zwierzętom; dzikie osły również tam gaszą pragnienie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dają napój wszystkim dzikim zwierzętom, z nich leśne osły gaszą swe pragnienie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDają pić polnym zwierzętom, Gaszą pragnienie dzikich osłów.
19.TOR.PRZ.Napoją każde zwierzę polne, dzikie osły ugaszą w nich swoje pragnienie.