« Psal 104:12 Księga Psalmów 104:13 Psal 104:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:14) Zmaczający gory z wysokości jich, z owoca dział twojich nasycena będzie ziemia,
2.PS.PUŁAWSKI(103:14) Zmaczający gory z wysokości jich, z owoca dział twoich nasycona będzie ziemia,
3.WUJEK.1923Który pokrapiasz góry z wysokości swoich, z owocu spraw twoich nasyci się ziemia.
4.GDAŃSKA.1881Który pokrapiasz góry z pałaców swoich, aby się z owoców spraw twoich nasycała ziemia.
5.GDAŃSKA.2017Nawadniasz góry ze swoich komnat, owocami twoich dzieł syci się ziemia.
6.PS.BYCZ.1854Skraplający góry, z-wyższych-piątr-swoich, tak, że, od-owocu dziéł-Twych, o Panie! nasyca-się, ta-ziemia.
7.GÖTZE.1937Poisz góry z pałacu Swego; owocem dzieł Twoich nasycona bywa ziemia.
8.CYLKOWZraszasz góry ze sklepień Twoich, owocem dzieł Twoich nasyca się ziemia.
9.KRUSZYŃSKIZ pałaców swoich góry skrapiasz, z owocu dzieł Twoich ziemia się nasyci.
10.ASZKENAZY Który zraszasz góry ze Swych stopni wyniosłych, - z owocu dzieł Twoich nasyci się ziemia!
11.SZERUDASkrapiasz góry z tarasów swoich, ziemia nasyca się owocem dzieł Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:13) Z Twoich komnat nawadniasz góry, owoc dzieł Twoich nasyca ziemię.
13.TYSIĄCL.WYD5Z Twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem Twych dzieł nasycić ziemię.
14.BRYTYJKAZraszasz góry z górnych swych komnat, Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz.
15.POZNAŃSKAZ wysokich Twych komnat spuszczasz deszcz na góry, kroplami Twoich niebios nasycasz ziemię.
16.WARSZ.PRASKAGórom zsyłasz z Twoich komnat wodę, ziemia zaś syci się tym, co spada z obłoków.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z Twoich sklepień zraszasz góry a ziemia nasyca się owocem Twoich dzieł.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTy poisz góry z pięter swych komnat I sycisz ziemię owocem swych dzieł.
19.TOR.PRZ.Nawadniasz góry ze swoich górnych komnat, owocem Twoich dzieł nasyci się ziemia.