« Psal 104:18 Księga Psalmów 104:19 Psal 104:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:20) Uczynił miesiąc w czasu, słuńce poznało jest zachod swoj.
2.PS.PUŁAWSKI(103:20) Uczynił miesiąc w czasu, słońce poznało zachod swoj.
3.WUJEK.1923Uczynił księżyc dla czasów: słońce poznało zachód swój.
4.GDAŃSKA.1881Uczynił miesiąc dla pewnych czasów, a słońce zna zachód swój.
5.GDAŃSKA.2017Uczynił księżyc, aby odmierzał czas; słońce zna swój zachód.
6.PS.BYCZ.1854Utworzył księżyc, dla-oznaczenia-czasu; słońcé zna zachód-swój.
7.GÖTZE.1937On stworzył księżyc dla określania czasów; słońce zna zachód swój.
8.CYLKOWUstanowił miesiąc na pewne czasy, słońcu wyznaczył zachód jego.
9.KRUSZYŃSKIUczynił księżyc dla ustalenia czasu; słońce zna swój zachód.
10.ASZKENAZY - Księżyc uczynił dla czasokresów, słońce poznało swój zachód, -
11.SZERUDAUczyniłeś księżyc dla oznaczania pór, słońce zna swój zachód.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:19) Tyś księżyc stworzył, aby czas wskazywał; słońce poznało swój zachód.
13.TYSIĄCL.WYD5Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał; słońce poznało swój zachód.
14.BRYTYJKAUczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, Słońce zna swój zachód.
15.POZNAŃSKAStworzył księżyc na oznaczenie czasu, słońce zna godzinę swego zachodu.
16.WARSZ.PRASKAI księżyc stworzyłeś, aby czas odmierzał, i słońce, co zna godzinę swojego zachodu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ustanowił księżyc na pewne czasy, a słońcu wyznaczył jego zachód.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKsiężyc do oznaczania pór - Nawet słońce wie, kiedy zajść.
19.TOR.PRZ.Uczynił księżyc, dla oznaczenia czasów; słońce wie kiedy ma zachodzić.