« Psal 104:19 Księga Psalmów 104:20 Psal 104:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:21) Położył jeś ćmy, i uczyniła się noc, w niej przechodzić będą wszelka źwierzęta leśna,
2.PS.PUŁAWSKI(103:21) Położyłeś ćmy, i uczyniła sie noc, w niej chodzić będą wszelika źwierzęta lasa,
3.WUJEK.1923Przywiodłeś ciemność, i stała się noc: w nię przechodzić będą wszystkie zwierzęta leśne.
4.GDAŃSKA.1881Przywodzisz ciemność, i bywa noc, w którą wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.
5.GDAŃSKA.2017Sprowadzasz ciemność i nastaje noc, w której wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.
6.PS.BYCZ.1854Ty-robisz ciemność, więc-staje-się noc; w-niéj, porusza-się wszelki zwiérz leśny.
7.GÖTZE.1937Czynisz ciemności, i bywa noc; wtedy ożywiają się wszystkie zwierzęta leśne:
8.CYLKOWSprawiasz ciemność i nastaje noc, w niéj się porusza wszelka dzicz lasu.
9.KRUSZYŃSKISprowadzasz ciemność i staje się noc, podczas której wychodzą wszystkie zwierzęta leśne:
10.ASZKENAZY Położysz ciemność a stanie się noc, w niej pełza wszystka leśna zwierzyna.
11.SZERUDASprowadzasz ciemność i nastaje noc: wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:20) Gdy mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej wszelki leśny zwierz krąży.
13.TYSIĄCL.WYD5Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej krąży wszelki zwierz leśny.
14.BRYTYJKARozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc:Wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.
15.POZNAŃSKASprowadzasz ciemności i nastaje noc, wtedy wychodzi z kryjówek wszelki leśny zwierz.
16.WARSZ.PRASKATy zsyłasz ciemności, które nocą się stają, i wtedy ruszają na łowy zwierzęta leśne.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty sprawiasz ciemność i nastaje noc, w niej poruszają się wszelkie dzikie zwierzęta lasu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRozciągasz ciemność i nastaje noc; Wtedy budzą się leśne zwierzęta,
19.TOR.PRZ.Sprowadzisz ciemność aby była noc, w niej krążą wszystkie zwierzęta leśne.