« Psal 104:22 Księga Psalmów 104:23 Psal 104:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:24) Wynidzie człowiek na działo swe a ku działaniu swemu aż do wieczora.
2.PS.PUŁAWSKI(103:24) Wynidzie człowiek na działo swe i na skutę swoję aż do wieczora.
3.WUJEK.1923Wynidzie człowiek na robotę swoję, i na sprawy swoje aż do wieczora.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wychodzi człowiek do roboty swojej, i do pracy swojej aż do wieczora.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wychodzi człowiek do swojej roboty i do swojej pracy aż do wieczora.
6.PS.BYCZ.1854Tedy, wychodzi człowiek, do-czynności-swéj, i-do-pracy-swojéj, aż-do wieczora.
7.GÖTZE.1937Człowiek zaś wychodzi do dzieła swego i do pracy swojej aż do wieczora.
8.CYLKOWWychodzi człowiek do roboty swojéj i do pracy swojéj do wieczora.
9.KRUSZYŃSKITedy wyjdzie człowiek do pracy swej i do zajęcia swego aż do wieczora.
10.ASZKENAZY Wyjdzie człowiek do dzieła swego i ku pracy swej aż do wieczora,
11.SZERUDACzłowiek wychodzi do roboty i do pracy swej aż do wieczora.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:23) Człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego aż do wieczora.
13.TYSIĄCL.WYD5Człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego aż do wieczora.
14.BRYTYJKACzłowiek wychodzi do pracy swojej, Do pracy swej aż do wieczora.
15.POZNAŃSKA[wtedy] wychodzi człowiek do roboty, do pracy aż do wieczora.
16.WARSZ.PRASKAWtedy człowiek wychodzi do codziennej pracy, by trudzić się aż do wieczora.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A człowiek wychodzi do swej pracy, do swojej roboty do wieczora.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy z kolei człowiek rusza do swych dzieł, Zabiera się do pracy - i działa do wieczora.
19.TOR.PRZ.Wtedy wychodzi człowiek do swojego dzieła i do swojej pracy aż do wieczora.