« Psal 104:23 Księga Psalmów 104:24 Psal 104:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:25) Kako wielbiony są działa twoja, Gospodnie! Wszytko w mądrości jeś uczynił, napełniona jest ziemia osiedzieni❬m❭ twojim.
2.PS.PUŁAWSKI(103:25) Kako wielbiona są działa twoja, Boże! Wszystko w mądrości jeś uczynił, napełniona jest ziemia osiędzenim twoim.
3.WUJEK.1923Jako wielmożne są, Panie, uczynki twoje: wszystkoś w mądrości uczynił: napełniona jest ziemia osiadłością twoją.
4.GDAŃSKA.1881O jakoż wielkie są sprawy twoje, Panie! te wszystkie mądrześ uczynił, a napełniona jest ziemia bogactwem twojem.
5.GDAŃSKA.2017O, jak liczne są twoje dzieła, PANIE! Wszystkie je uczyniłeś mądrze, ziemia jest pełna twego bogactwa.
6.PS.BYCZ.1854Jakże mnogiemi dziéła-Twe, o-Panie! wszystkieś, z-mądrością, przyrządził; napełniona, ta-ziemia, bogactwami-Twemi.
7.GÖTZE.1937Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś je wszystkie mądrze ukształtował, pełna jest ziemia tworów Twoich.
8.CYLKOWJak mnogie dzieła Twoje Boże, wszystkieś w mądrości urządził, pełną ziemia dóbr Twoich.
9.KRUSZYŃSKIO jak wielkie są sprawy Twoje, Panie! Wszystko uczyniłeś w mądrości; pełna jest ziemia bogactwa Twego.
10.ASZKENAZY Jakżeż mnogie dzieła Twe Jehowo, wszystkie je w mądrości sprawiłeś, pełną ziemia Twojego nabytku!
11.SZERUDAO, jak liczne są dzieła Twoje, Panie wszystkie mądrze uczyniłeś; ziemia jest pełna dóbr Twoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(103:24) Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: pełna jest ziemia Twych stworzeń.
13.TYSIĄCL.WYD5Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna Twych stworzeń.
14.BRYTYJKAO, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!
15.POZNAŃSKAJak rozliczne są Twoje dzieła, Jahwe! Tyś wszystko mądrze uczynił, ziemia jest pełna Twych stworzeń.
16.WARSZ.PRASKAO Panie, jak rozliczne są Twoje dzieła, z jakąż mądrością uczyniłeś wszystko, wypełniając ziemię stworzeniami Twymi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak liczne są Twoje dzieła, WIEKUISTY, wszystkie urządziłeś w mądrości, ziemia jest pełną Twych własności.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJak liczne są Twoje dzieła, PANIE! Wszystkie dowodzą Twojej mądrości - Ziemia jest pełna Twoich bogactw!
19.TOR.PRZ.O, jak liczne są Twoje dzieła, Jhwh! Wszystkie je uczyniłeś mądrze, ziemia jest pełna Twojego bogactwa.