« Psal 104:3 Księga Psalmów 104:4 Psal 104:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:5) jenż czynisz anjeły twoje duchy a sługi twe ogniem zażegającym,
2.PS.PUŁAWSKI(103:5) jenże czynisz anjoły twoje duchy a sługi twoje ogniem zażegającym,
3.WUJEK.1923Który czynisz Anioły twoje duchy, i sługi twoje ogień palący.
4.GDAŃSKA.1881Który czynisz duchy posłami swymi; ty czynisz sługi swe ogniem pałającym.
5.GDAŃSKA.2017Czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym.
6.PS.BYCZ.1854Czyniący, Aniołów-swych, wiatrami; sług-swoich, ogniem płónącym.
7.GÖTZE.1937Który czyni wiatry posłańcami Swymi, sługami Swymi pałający ogień.
8.CYLKOWCzynisz posłańcami Twoimi wichry, sługami Twoimi płomienie gorejące.
9.KRUSZYŃSKIDuchy czynisz swymi posłami, a sługami Twymi są płomienie ogniste.
10.ASZKENAZY Czynisz posłańcami Swymi duchy, służebne Swe - ogniem płomiennym.
11.SZERUDACzynisz wiatry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:4) Posłami swymi czynisz wichry, sługami — ogień płonący.
13.TYSIĄCL.WYD5Jako swych posłańców używasz wichry, jako sługi - ogień i płomienie.
14.BRYTYJKACzynisz wiatry posłańcami swymi, Ogień płonący sługami swymi.
15.POZNAŃSKAWichry czynisz Twymi posłańcami, Twoimi sługami pioruny ogniste!
16.WARSZ.PRASKAWiatry uczyniłeś swymi posłańcami, służą ci również ogniste płomienie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wichry czynisz Twoimi posłańcami, a Twoimi sługami gorejące płomienie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSwoimi posłańcami czynisz wichry, Swoimi podwładnymi płomienie ognia.
19.TOR.PRZ.Czynisz swoimi posłańcami wiatry, swoimi sługami ogień płonący.