« Psal 105:29 Księga Psalmów 105:30 Psal 105:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:29) Porodziła ziemia jich żaby w przebytkoch krolow jich.
2.PS.PUŁAWSKI(104:29) Porodziła ziemia jich żaby w przebytcech krolow jich.
3.WUJEK.1923Zrodziła ziemia ich żaby w pokojach królów ich.
4.GDAŃSKA.1881Wydała ziemia ich mnóstwo żab, i były w pałacach królów ich.
5.GDAŃSKA.2017Ich ziemia wydała mnóstwo żab, były nawet w komnatach królewskich.
6.PS.BYCZ.1854Obficie-zrodziła-była, ziemia-ich, żaby, w-pokojach królów-ich.
7.GÖTZE.1937Ziemia ich roiła się od żab aż do komnat królów ich.
8.CYLKOWZaroił się kraj ich żabami, aż do komnat ich królów.
9.KRUSZYŃSKIZiemia ich wydała żaby - były w pałacach ich królów.
10.ASZKENAZYZamrowił kraj ich żabami w komnatach ich króla.
11.SZERUDAZiemia ich zaroiła się mnóstwem żab, były nawet w komnatach ich królów.
12.TYSIĄCL.WYD1(104:30) Od żab się zaroiła ich ziemia, a nawet komnaty królewskie.
13.TYSIĄCL.WYD5Od żab się zaroiło na ich ziemi, [nawet] w komnatach ich królów.
14.BRYTYJKAZiemia ich zaroiła się od żab, Były nawet w komnatach ich królów.
15.POZNAŃSKAZiemia ich zaroiła się od żab, a nawet komnaty ich królów.
16.WARSZ.PRASKAW kraju od żab się zaroiło, aż do wnętrza królewskiego pałacu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ich kraj zaroił się żabami, aż do komnat ich władców.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITIch ziemia zaroiła się od żab - Były także w pałacach królewskich.
19.TOR.PRZ.2023Ich ziemia zaroiła się od żab, były nawet w komnatach ich królów.