« Psal 106:14 Księga Psalmów 106:15 Psal 106:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:16) I dał jim prośbę jich, i posłał nasycenie w dusze jich.
2.PS.PUŁAWSKI(105:16) I dał jim prośbę jich, i posłał nasycenie w dusze jich.
3.WUJEK.1923I dał im prośbę ich: i przepuścił nasycenie na dusze ich.
4.GDAŃSKA.1881I dał im, czego żądali, a wszakże przepuścił suchoty na nich.
5.GDAŃSKA.2017I dał im, czego żądali, lecz zesłał na ich dusze wycieńczenie.
6.PS.BYCZ.1854A-On-dał im, według żądania-ich; lecz-zesłał chodość (suchoty) na-osoby-onych.
7.GÖTZE.1937I dał im, czego pragnęli, ale zesłał chorobę przeciwko życiu ich,
8.CYLKOWI dał im żądanie ich, a zesłał posuchę na ich żywot.
9.KRUSZYŃSKII dał im to, czego żądali, lecz dopuścił na nich wyginienie.
10.ASZKENAZY Dał im ich pożądanie a zesłał chudość na ich dusze.
11.SZERUDAI dał im, czego żądali, lecz zesłał na nich zarazę.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:15) Uczynił zadość ich żądaniu, lecz zesłał na nich zarazę.
13.TYSIĄCL.WYD5Uczynił zadość ich żądaniu, lecz zesłał na nich zarazę.
14.BRYTYJKAWtedy dał im, czego żądali, Tyle, że aż chorowali z przesytu.
15.POZNAŃSKAOn zaś dał im to, o co prosili, ale dotknął ich zarazą.
16.WARSZ.PRASKADał więc im to, czego od Niego żądali, ale też zesłał na nich zarazę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc dał im ich żądanie, ale zesłał posuchę na ich życie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas dał im to, czego pożądali, Posłał jednak również słabość na ich dusze.
19.TOR.PRZ.I dał im, czego żądali, lecz zesłał na ich dusze wycieńczenie.