« Psal 106:27 Księga Psalmów 106:28 Psal 106:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:28) I poczęli są Beelfegor {albo poświęcili są bałwana pogańskiego Belfegor}, i jedli są poświęcenie martwych,
2.PS.PUŁAWSKI(105:28) I poczęli są Beelfegor, i jedli modły martwych,
3.WUJEK.1923I poświęcili się Beel-Phegorowi: i jedli ofiary umarłych.
4.GDAŃSKA.1881Sprzęgli się też byli z bałwanem Baalfegorem, a jedli ofiary umarłych.
5.GDAŃSKA.2017Przyłączyli się też do Baal-Peor i jedli ofiary składane umarłym.
6.PS.BYCZ.1854Więc-złączyli-się z-Baal-Peorem, i-pożywali ofiary umarłych-bożyszczy.
7.GÖTZE.1937I uczepili się Baal-Fegora, a jedli ofiary martwych bogów.
8.CYLKOWI przywiązali się do Baala Peora, i spożywali ofiary martwych.
9.KRUSZYŃSKIPrzystali też do Baalfegora, i spożywali ofiary umarłych.
10.ASZKENAZY Sprzęgli się z Baal-peorem a ofiary zjadali zmarłych.
11.SZERUDAI przylgnęli do Baalfegora, i jedli z ofiar składanych umarłym.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:28) I przystali do Baal-Peora: ofiary bogów martwych spożyli.
13.TYSIĄCL.WYD5Potem przystali do Baal-Peora, spożywali z żertw dla [bogów] umarłych.
14.BRYTYJKAPrzyłączyli się do Baal-PeoraI jedli z ofiar składanych umarłym.
15.POZNAŃSKAI związali się z Baal-Peorem, i spożywali ofiary dla [bogów] nieżyjących,
16.WARSZ.PRASKAPotem poszli za Baal-Peorem i spożywali ofiary martwym bożkom składane.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przywiązali się też do Baala Peora, i jedli ofiary umarłych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyłączyli się też do Baala z Peor I jedli ofiary, które składano zmarłym.
19.TOR.PRZ.Przyłączyli się też do Baal-Peora i jedli ofiary składane zmarłym.