« Psal 106:30 Księga Psalmów 106:31 Psal 106:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:31) I jimiano jemu jest za prawotę z pokolenia w po❬ko❭lenie aż na wieki.
2.PS.PUŁAWSKI(105:31) I imiano jemu za prawotę z pokolenia w pokolenie aż na wieki.
3.WUJEK.1923I poczytano mu ku sprawiedliwości, od narodu do narodu aż na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Co mu poczytano ku sprawiedliwości od narodu do narodu, aż na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Poczytano mu to za sprawiedliwość po wszystkie pokolenia, na wieki.
6.PS.BYCZ.1854A-to-poczytano mu, za-sprawiedliwość, od-rodu, do-rodu, aż na wieki.
7.GÖTZE.1937I było mu to poczytane za sprawiedliwość od pokolenia do pokolenia aż na wieki.
8.CYLKOWI poczytano mu za zasługę, od wieku do wieku, na zawsze.
9.KRUSZYŃSKII poczytano mu za sprawiedliwość od pokolenia do pokolenia, aż na wieki.
10.ASZKENAZY A poczytanem mu to będzie za dobry uczynek we wszystkie pokolenia na wieczność.
11.SZERUDAI poczytano mu to za sprawiedliwość, z pokolenia w pokolenie, na wieki.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:31) Policzono mu to za zasługę, na wszystkie pokolenia na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Uznano mu to za czyn sprawiedliwy z pokolenia na pokolenie, na zawsze.
14.BRYTYJKAPoczytano mu to za sprawiedliwość, Z pokolenia w pokolenie, na wieki.
15.POZNAŃSKAI było mu to uznane za czyn sprawiedliwy przez wszystkie pokolenia, na wieki.
16.WARSZ.PRASKAZa sprawiedliwość mu to Bóg policzył, jemu i jego potomstwu na wieki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I poczytano mu to ku sprawiedliwości, od wieku do wieku, na zawsze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITA jemu poczytano to za sprawiedliwość - Z pokolenia w pokolenie, na wieki.
19.TOR.PRZ.I zostało mu to policzone za sprawiedliwość z pokolenia w pokolenie, na wieki.