« Psal 106:37 Księga Psalmów 106:38 Psal 106:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:36) i przelili są krew niewinowatą, krew synow swojich i cor swojich, jeż są obietowali rytym bałwanom kanaańskim. (105:37a) I pobita jest ziemia jich we krwiech,
2.PS.PUŁAWSKI(105:36) i przelili krew niewinną, krew synow swoich i cor swoich, jeż obietowali bałwanom Kanaan. (105:37a) I pobita jest ziemia we krwiech,
3.WUJEK.1923I wylewali krew niewinną: krew synów swoich, i córek swoich, które ofiarowali rycinom Chananejskim: i splugawiona była ziemia krwiami:
4.GDAŃSKA.1881I wylewali krew niewinną, krew synów swoich, i córek swoich, których ofiarowali bałwanom rytym Chananejskim, tak, że splugawiona była ziemia onem krwi rozlaniem.
5.GDAŃSKA.2017I przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek, których ofiarowali bożkom Kanaanu, i ziemia została skalana rozlewem krwi.
6.PS.BYCZ.1854Niemniéj,-rozléwali krew niewinną, krew synów-swych, i-córék-swoich, których poświecili bożyszczom Kanaanejskim; i-splamion-był, ten-kraj, zabójstwami.
7.GÖTZE.1937I przelewali krew niewinną, krew synów swoich i córek swoich, których ofiarowali bożkom Chanaanu, i tak ziemia krwią była zbezczeszczona.
8.CYLKOWI przelewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, których zarzynali na ofiarę ciemnym bóztwom Kanaanu; i skalaną była ziemia krwią.
9.KRUSZYŃSKII wylewali krew niewinnego, krew synów swoich i córek swoich, których ofiarowali rzeźbionym bałwanom kananejskim, i splugawiona była krwią ziemia.
10.ASZKENAZY(106:37) Przelewali krew niewinną, krew synów swoich i córek swych, które ofiarowali bożkom Kanaanu i splugawiła się ziemia mnogą krwią.
11.SZERUDAWylewali krew niewinną, krew synów swoich i córek swoich, które ofiarowali bałwanom kananejskim, tak że ziemia skalana była krwi przelewem.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:38) I krew niewinną przelali: krew synów swoich i córek, których złożyli w ofierze posągom kananejskim. I ziemia krwią się skalała,
13.TYSIĄCL.WYD5I krew niewinną przelali: <krew synów swoich i córek, które złożyli w ofierze posągom kananejskim>. I ziemia krwią się skalała,
14.BRYTYJKAWylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich, Które ofiarowali bałwanom Kanaanu, I skalana była ziemia krwią.
15.POZNAŃSKAI przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek ofiarowanych bożkom Kanaanu, tak iż ziemia była skalana krwią.
16.WARSZ.PRASKAI tak przelewali krew niewinną, krew własnych synów i córek, które ofiarowali kananejskim bożkom. Kraj cały zbezcześcili przelewem krwi niewinnej.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przelewali niewinną krew, krew swoich synów i córek; których zarzynali na ofiarę ciemnym bóstwom Kanaanu; zatem ziemia była skalana krwią.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzelewali niewinną krew, Krew swoich synów i córek, W ofierze bóstwom Kanaanu! W ten właśnie sposób ziemia została skalana krwią.
19.TOR.PRZ.I wylali krew niewinną, krew swoich synów i córek, którą ofiarowali bożkom Kanaanu; i ziemia została zanieczyszczona krwią.