« Psal 106:48 Księga Psalmów 107:1 Psal 107:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry, ❬bo❭ na wieki miłosierdzie jego.
2.PS.PUŁAWSKI(106:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
3.WUJEK.1923Alleluja. Wyznawajcie Panu; bo dobry jest, bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Wysławiajcie Pana: albowiem dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Składajcie-dzięki Panu, ponieważ dobry; bo, na-wieki, trwałą dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937DZIĘKUJCIE Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobroć Jego trwa wiecznie!
8.CYLKOWDziękujcie Bogu bo dobry, bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIWysławiajcie Pana, albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZY Hołd złóżcie Jehowie, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieki.
11.SZERUDADziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki!
12.TYSIĄCL.WYD1(106:1) Sławcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego miłosierdzie.
13.TYSIĄCL.WYD5Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAWysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
15.POZNAŃSKASkładajcie dzięki Jahwe, albowiem jest dobry, ponieważ na wieki trwa Jego łaska.
16.WARSZ.PRASKADziękujcie Panu, bo dobry, bo wieczne miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziękujcie WIEKUISTEMU, bo jest dobry, bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.Wysławiajcie Jhwh, albowiem jest dobry, albowiem miłosierdzie Jego trwa na wieki!