« Psal 107:11 Księga Psalmów 107:12 Psal 107:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:12) i uśmierzyli {albo i poniżono jest} sierce jich w robotach, i rozniemo❬gli❭ są sie, i nie było, jen by pomogł.
2.PS.PUŁAWSKI(106:12) i pokorzono jest w robotach sierce jich, i rozniemogli sie, i nie był, jen by pomogł.
3.WUJEK.1923I uniżone było w pracy serce ich: upadli, a nie był, ktoby ich ratował.
4.GDAŃSKA.1881Dla czego poniżył biedą serce ich; upadli, a nie był, ktoby ratował.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego upokorzył ich serce trudem, upadli, a nie było nikogo, kto by im pomógł.
6.PS.BYCZ.1854Przeto-upokorzył, w-katuszach, sercé-ich; oni-upadli, a-nie było pomocnika.
7.GÖTZE.1937Upokorzył serce ich przez utrudzenie; potykali się i nie mieli wybawcy,
8.CYLKOWPrzeto zgnębił biedą ich serce, upadli, a nie było wybawcy.
9.KRUSZYŃSKII poniżył cierpieniem serce ich, upadli i nie było, ktoby ratował.
10.ASZKENAZY I ukorzył ich serce trudem bolesnym, potknęli się a niemasz wspomożyciela.
11.SZERUDAtych serce upokorzył trudem; upadli, a nikt nie pomógł.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:12) Poniżył więc ich serca przez utrapienia, chwiali się, a nie miał kto przyjść im z pomocą.
13.TYSIĄCL.WYD5Trudami przygiął ich serca, chwiali się, lecz nikt im nie pomógł.
14.BRYTYJKASerce ich upokorzył trudem; Słaniali się, a nikt nie pomógł.
15.POZNAŃSKAOn poniżył ich serce cierpieniem, upadli, a nie było nikogo, kto by ich wspomógł.
16.WARSZ.PRASKAci, których serca skruszył cierpieniem, którzy padają, a nie ma przy nich nikogo,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego ich serce zgnębił biedą; upadli, a nie było wybawcy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITUpokorzył mozołem, A gdy się potykali, nie miał im kto pomóc.
19.TOR.PRZ.I upokorzył ich serce trudem, potknęli się, a nie było nikogo, kto pomógł.