« Psal 107:16 Księga Psalmów 107:17 Psal 107:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:17) Przyjął je z drogi lichoty jich, prze krzywdy ciem jich uśmierzeni są.
2.PS.PUŁAWSKI(106:17) Przyjął je z drogi złości jich, prze krzywdy ciem jich pokorzeni są.
3.WUJEK.1923Wybawił je z drogi ich nieprawości; bo dla niesprawiedliwości swoich byli poniżeni.
4.GDAŃSKA.1881Szaleni dla drogi przewrotności swojej, i dla nieprawości swej utrapieni bywają.
5.GDAŃSKA.2017Głupcy z powodu swej występnej drogi i nieprawości doznają utrapień.
6.PS.BYCZ.1854Głupcy, z-powodu-nałogu złoczyństwa-swego, i-z-powodu-przewrotności-swoich, umartwieni-byli.
7.GÖTZE.1937Głupcy, którzy cierpieli wskutek drogi nieprawości swojej i dla występków swoich,
8.CYLKOWNiebaczni za drogę grzeszną swoję, i za występki swoje cierpieli.
9.KRUSZYŃSKISzaleni z powodu drogi przewrotności swej, a dla występków swych stali się nieszczęśliwymi.
10.ASZKENAZY Wynędzniali z drogi swych przestępstw a przez własne będą udręczeni grzechy.
11.SZERUDAChorowali z powodu swego przewrotnego postępowania i byli smagani plagami za swe winy.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:17) Chorowali skutkiem swej nieprawości i męczyli się przez swoje występki;
13.TYSIĄCL.WYD5Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nędzę cierpieli przez swoje występki;
14.BRYTYJKAChorowali z powodu swego występnego życiaI cierpieli z powodu swych win.
15.POZNAŃSKASłabymi się stali dla swoich występków, byli utrapieni dla swych nieprawości,
16.WARSZ.PRASKAZgięci we dwoje wskutek swych występków, w nędzy pogrążeni z powodu ich grzechów,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niebaczni cierpieli za swoją grzeszną drogę oraz za swe występki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPotracili rozum, i przez swe nieprawości, przez swoje winy cierpieli.
19.TOR.PRZ.Głupcy przez swoje występne drogi i przez swoje nieprawości są udręczeni.