« Psal 107:18 Księga Psalmów 107:19 Psal 107:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:19) I zawołali są ku Gospodnu, gdy są sie mącili, a z potrzebizn jich wywolił je,
2.PS.PUŁAWSKI(106:19) I zawołali ku Bogu, gdy mąceni, a z potrzebizn jich wywolił je,
3.WUJEK.1923I wołali do Pana, gdy uciśnieni byli: i wybawił je z ich potrzeb.
4.GDAŃSKA.1881Gdy wołają do Pana w utrapieniu swojem, z ucisków ich wybawia ich.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wołają do PANA w swoim utrapieniu, wybawia ich z udręczeń.
6.PS.BYCZ.1854Gdy-wołali do Pana, w-niedoli swojéj; tedy, z-ucisków-ich, oswobodził-ich.
7.GÖTZE.1937Wtedy wołali do Pana w uciśnieniu swem, i wybawił ich z utrapień ich.
8.CYLKOWI wołali do Boga w niedoli swojéj, z utrapień wybawił ich.
9.KRUSZYŃSKII zawołali w utrapieniu do Pana - z ich ucisków wybawił ich.
10.ASZKENAZY I wołać będą do Jehowy, gdy źle im, z ich utrapień ich wyrwie.
11.SZERUDAWtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:19) W swoich uciskach wołali do Pana; a On ich wyzwolił z utrapień.
13.TYSIĄCL.WYD5W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.
14.BRYTYJKAWtedy wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.
15.POZNAŃSKAWołali do Jahwe w swym utrapieniu, a On ich z niedoli wybawił.
16.WARSZ.PRASKAci, którzy w ucisku wołali do Pana, a On ich wybawił od strachu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz wołali do WIEKUISTEGO w swej niedoli, zatem wybawił ich z utrapień.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI wtedy, w swojej niedoli, wołali do PANA, A On wyzwolił ich z pognębienia,
19.TOR.PRZ.A wtedy wołali do Jhwh w swojej niedoli, i wybawiał ich z ucisków;