« Psal 107:20 Księga Psalmów 107:21 Psal 107:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:21) Spowiadajcie sie Gospodnu miłosierdzia jego i dziwy jego synom ludzskim,
2.PS.PUŁAWSKI(106:21) Spowiadajcie sie Bogu miłosierdzia jego, dziwy jego synom ludzkim,
3.WUJEK.1923Niechże wyznawają Panu miłosierdzia jego, i cuda jego synom ludzkim.
4.GDAŃSKA.1881Niechajże wysławiają przed Panem miłosierdzie jego, a dziwne sprawy jego przed synami ludzkimi;
5.GDAŃSKA.2017Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich;
6.PS.BYCZ.1854Niechże-wielbią, w-Panu, dobroć-Jego, i-cuda-Jego, ku-dzieciom człowieczym;
7.GÖTZE.1937Ci niech uwielbiają Pana za dobroć Jego, i za Jego cuda nad dziećmi ludzkiemi!
8.CYLKOWNiech sławią Bogu łaskę Jego, i Jego cuda względem synów Adama.
9.KRUSZYŃSKINiechaj wysławiają przed Panem miłosierdzie Jego, a cuda Jego przed synami ludzkimi.
10.ASZKENAZY Będą wyznawać Jehowie Jego łaskę a cudy Jego synom człowieczym.
11.SZERUDANiechaj dziękują Panu za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich!
12.TYSIĄCL.WYD1(106:21) Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich!
14.BRYTYJKANiechaj wysławiają Pana za łaskę jegoI za cuda jego dla synów ludzkich!
15.POZNAŃSKANiech składają dzięki Jahwe za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów człowieczych.
16.WARSZ.PRASKACi wszyscy niech dziękują Panu za Jego łaskawość i za wszystkie dobrodziejstwa ludziom wyświadczone.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech sławią przed BOGIEM Jego łaskę i Jego cuda względem synów Adama.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech wysławiają PANA, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich,
19.TOR.PRZ.Niech wysławiają Jhwh za Jego miłosierdzie i cudowne dzieła dla synów ludzkich;