« Psal 107:24 Księga Psalmów 107:25 Psal 107:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:25) Rzekł jest i stał duch wełnny, i powyszyły są sie wełny {albo przewały} jego.
2.PS.PUŁAWSKI(106:25) Rzekł i stał duch wełny i powyszyły sie wełny jego.
3.WUJEK.1923Rzekł, i powstał wiatr burzliwy: i podniosły się nawałności jego.
4.GDAŃSKA.1881Jako jedno rzecze, wnet powstanie wiatr gwałtowny, a podnoszą się nawałności morskie.
5.GDAŃSKA.2017Gdy daje rozkaz, powstaje wicher i podnoszą się fale morskie.
6.PS.BYCZ.1854Bo,-rozkaże, a-powstaje wiatr gwałtowny, i-podnosi fale-jego.
7.GÖTZE.1937On rzekł i kazał powstać wichrowi, który wysoko podniósł fale jego.
8.CYLKOWI rzekł, i wzniecił wicher gwałtowny, który podniósł bałwany jego.
9.KRUSZYŃSKIGdy rzeknie, a powstanie wiatr gwałtowny, i podniosą się bałwany morskie.
10.ASZKENAZY Wyrzekł a ustawił wiatr burzy i wspięła bałwany jego.
11.SZERUDARzekł i zerwała się burza, która piętrzyła fale.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:25) Powiedział i wzbudził wicher burzliwy, co spiętrza w górę jego fale.
13.TYSIĄCL.WYD5Powiedział On i wzbudził wicher burzliwy, i spiętrzył jego fale.
14.BRYTYJKARzekł, i zerwała się burza, Która spiętrzyła fale,
15.POZNAŃSKANa Jego słowo zrywał się wicher, który spiętrzał morskie fale.
16.WARSZ.PRASKAgdzie na rozkaz Boga sztorm wybucha i wzbija wysoko morskie fale,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedział i wzniecił gwałtowny wicher, który podniósł jego bałwany;
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOto wydał rozkaz - zerwała się wichura! Podniosły się potężne fale!
19.TOR.PRZ.Gdy rozkazał, powstał huraganowy wiatr i podniósł on fale morskie.