« Psal 107:25 Księga Psalmów 107:26 Psal 107:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:26) Wstąpają aż do nieba i zstąpają aż do głębokości, dusza jich we złych sniemogła.
2.PS.PUŁAWSKI(106:26) Wstąpają aż do nieba i zstąpają aż do głębokości, dusza jich we złych zniemogła.
3.WUJEK.1923Wstępują aż do nieba, i zstępują aż do przepaści: dusza ich schła we złéj przygodzie.
4.GDAŃSKA.1881Wstępują aż ku niebu, i zaś zstępują do przepaści, tak, iż się dusza ich w niebezpieczeństwie rozpływa.
5.GDAŃSKA.2017Oni wstępują aż do nieba i zstępują w głębiny, tak że ich dusza mdleje w niebezpieczeństwie.
6.PS.BYCZ.1854Wzbijają-się w niebiosa, spadają w przepaści; dusza-ich, od-okropności, rozpływa-się.
7.GÖTZE.1937Podnosili się ku niebu i opadali w głębokość, że dusza ich ze strachu rozpaczała;
8.CYLKOWPiętrzą się ku niebu, zstępują w głębiny, dusza ich w niebezpieczeństwie mięknie.
9.KRUSZYŃSKIKu niebu się podnoszą, ku przepaściom zstępują, a dusza ich w niebezpieczeństwie się pogrąża.
10.ASZKENAZY Ku niebu się wzniosą, stoczą się w przepaści, dusza ich rozpłynie się w nieszczęściu.
11.SZERUDAWznosili się aż do nieba, to znowu zapadali w głębiny; dusza ich mdlała w niebezpieczeństwie.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:26) Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi; ich dusza truchlała w nieszczęściu.
13.TYSIĄCL.WYD5Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi; ich dusza truchlała w nieszczęściu.
14.BRYTYJKAWznosili się aż do nieba, Zapadali się w głębiny; Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie.
15.POZNAŃSKAWznosili się ku niebiosom, zapadali w głębiny, ich dusza truchlała w niebezpieczeństwie.
16.WARSZ.PRASKAci, co się wynosili pod niebo i zostali strąceni na dno głębokości, tak że ich dusza ze zgrozy truchlała,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.piętrzą się ku niebu, zstępują w głębiny; tak w niebezpieczeństwie mięknie ich dusza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITParli w górę ku niebu, Pruli w dół, w otchłanie, Ich dusze zastygały w przerażeniu.
19.TOR.PRZ.Wznosili się aż do niebios i zstępowali w głębiny, tak że ich dusza mdlała w nieszczęściu.